Mevia, Coala Life och CollaboDoc är finalister till eHealth Award

20 april, 2017

Den 25 april delar folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström ut priset till företaget med den mest innovativa lösningen eller produkten inom digital hälsa. Juryn har nu valt ut tre finalister som deltar på eHälsomässan Vitalis, där vinnaren koras. Dessa är Coala Life, CollaboDoc och Mevia.

Se en film som visar de tre finalistbidragen här.

–  Alla finalister har innovativa lösningar med stor potential att bidra till förbättringar i vården. Dessutom har utvecklingen skett i nära samverkan med slutanvändarna, säger Emma Spak, jurymedlem och ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.

För första gången genomför Sahlgrenska Science Park, Vitalis, Cerner och Nordic Connected Health Star Track initiativet eHealth Award – en utmärkelse i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”. Målet är att uppmärksamma innovationer inom digital hälsa som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter.

Digitala tjänster kommer inte ersätta traditionella vårdformer men bra tjänster kan förbättra såväl arbetsmiljö som kvalitet och patientsäkerhet. Därför är det viktigt att lyfta fram goda exempel så att de kan börja användas så snabbt som möjligt, säger Martin Andreasson, jurymedlem och regionråd i VGR.

Mevias innovativa teknologi hjälper individer att ta rätt dosering medicin i rätt tid, och kommunicerar i realtid med läkare, patient eller närstående. Lösningen bygger på funktionella tryck, anpassas till olika typer av läkemedelsförpackningar, och skickar information i realtid via GSM-nätet när läkemedel tas. Detta ökar följsamheten och därmed behandlingskvalitet och patientsäkerhet.

Coala Life är ett medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Teknologin är framtagen tillsammans med forskare på flera svenska universitet och framstående kardiologer.

CollaboDoc har utvecklat en modern och unik programvara, ett processverktyg som stödjer ett effektivt arbetssätt med tät samverkan och minimal administration, som gör patienten delaktig i sin egen vård. Verktyget fungerar tillsammans med alla journalsystem och ger läkare möjligheten att fokusera helt på mötet med patienten eftersom dokumentationen går sekundsnabbt.