Mer pengar till verifiering

26 januari, 2017

Intresset för verifiering ökar nu hos entreprenörer inom life science. På Sahlgrenska Science Park vet vi att verifiering är oerhört viktigt och detta är ett av våra starka fokusområden. Förutom värdefull kompetens kring avgörande frågeställningar kan vi nu bistå bolagen med ytterligare finansiering via Swelife (Vinnova).

Framgångskonceptet kring vårt verifieringsarbete fortsätter. Fler och fler bolag ser nu värdet med rådgivning och som regional koordinator för Swelife har vi dessutom möjlighet att bevilja  finansiellt stöd upp till 250 000 kr. Pengarna ska gå till viktiga verifieringsinsatser, såsom marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Totalt finns cirka 5 miljoner kronor i verifieringsstöd att söka via Swelife under 2017.

Verifieringsstöd för små och medelstora företag

Unga life science-bolag kan söka verifieringsstöd av sex etablerade svenska life science-inkubatorer. Stödet kommer från Swelife och Vinnova men ansökan ställs till och beviljas av de enskilda inkubatorerna, däribland Sahlgrenska Science Park.

Vem kan söka stödet?

Små life science-bolag, utan akademisk koppling, tillgång till stöd med tidig kommersiell verifiering. Bolaget skall klassificeras som SME enligt Vinnovas guidelines men behöver inte vara eller bli anslutet till någon inkubator.

Vad ska stödet användas till?

Stödet ska användas till att verifiera affärsidén och beviljas för insatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Stödet ska främja utvecklingen av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva life science-företag som bedöms ha stor tillväxtpotential.

Målet är att minska bolagens risker i ett tidigt skede, att bidra till fler livskraftiga bolag samt att genom initial verifiering av den kommersiella potentialen stärka bolagens fortsatta möjlighet till medel, exempelvis från Swelife, Vinnova och EU eller kapital från affärsänglar.

Hur stort är stödet?

Stöd beräknas utifrån kostnaden för den insats som bedöms nödvändig, och delas ut i etapper. Summan per bolag kan sammanlagt inte överstiga 250 000 kronor. Under 2017 finns upp mot 5 miljoner kronor i verifieringsstöd att söka.

Hur söker jag stödet?

Kontakta Göran Leonardsson, affärsrådgivare med ansvar för verifieringsfrågor och regional koordinator för Swelife, via telefon 070-631 01 42 eller e-post goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se