Mer att hämta i nordiska samarbetet

4 september, 2018

Hallå där Charlotta Gummeson, du har träffat både norska och danska kollegor nyligen. Hur starkt är Norden som life science-region?

– Norden håller en hög innovationsnivå inom life science, och det är klart vi ser en stor potential i den större kritiska massa som vi får när vi samarbetar.

– De som har allra mest att vinna på ett starkt nordiskt samarbete är vi medborgare. Vi får snabbare tillgång till nya innovativa sätt att få vård och dessutom fler arbetstillfällen i denna växande bransch.

Du och dina medarbetare träffade bland annat ansvariga för COBIS i Köpenhamn, och när ni kom hem hade ni Oslo Cancer Center på besök. Vad har Oslo och Köpenhamn att lära av Göteborg?

–  Det finns inget som motsvarar Sahlgrenska Science Park i de andra länderna. Här är samverkan en stark kultur. Och ägarna samlar sitt uppdrag på färre aktörer. Vår ägargrupp är unik. I vår styrelse möts de båda universiteten, Sveriges största region, Göteborgs stad och Mölndals stad. Den strategi vi tar fram får stor kraft genom sin breda förankring.

Och vad har Västsverige att lära sig av övriga Norden?

–  Vi ser att både Danmark och Norge har större fokus på affären och att bygga fler mellanstora bolag. Medan vi i Sverige, men våra stora globala företag, har utmaningen att många mindre startups ofta blir uppköpta när de växer.

–  Sedan är kapitalet inte lika nära här. I Danmark har man en annan organisationsform som gör att större life science-bolag kan göra större investeringar externt i nya innovationer.

– Norge kraftsamlar nu inom life science, både med en politisk agenda och rejält kapital i flera långsiktiga satsningar. Långsiktigheten är något jag efterlyser i politiska styrninen för svenska startups.

Hur utvecklat är samarbetet, och hur stor är potentialen?

– Sedan ett antal år bygger vi en gemensam community inom digital hälsa som är mycket attraktiv. Både för startups och för investerare. Nu är cirka 170 bolag med. De drar bland annat nytta av varandras kopplingar till Stanford, Boston, Kina och övriga omvärlden. Det gör oss till världens näst största community för bolag inom digital hälsa.

– Varje höst samlar vi internationella investerare här på Sahlgrenska Science Park. De träffar ett fåtal noga utvalda startups.

 Vilka möjligheter har den västsvenska life science-branschen att driva på för ett utvecklat nordiskt samarbete?

    Det är goda möjligheter. Även akademi och vården har många samarbeten. Jag ser en potential i att ännu mer lyfta fram det som pågår och göra fler medvetna om nyttan av att det kopplas ihop.

    När life science-inkubatorn i Oslo kommer till Göteborg är det naturligt för oss att bjuda in varandra och berätta om hela life science-arenan. Det här sättet att samverka gör intryck på alla vi möter i andra länder.

 Vad skulle det ge för fördelar för företagen på Sahlgrenska Science Park och för övriga branschen?

    Bolagen får snabbare utveckling och stärker sin konkurrenskraft. När de växer internationellt har de redan etablerade kontakter utanför Sverige, kan testa sina affärsmodeller och produkter i Norden och hitta kompetens och ingå i ett större sammanhang. Det är en fördel när man söker kapital och skalar upp verksamheten.

    Norge är inte med i EU. Det har också sina fördelar, eftersom största marknaden ligger utanför EU för de allra flesta bolagen.

Och vad har Oslo och Köpenhamn att vinna på närmare kontakter mellan de tre storstadsregionerna?

– De blir också starkare internationellt om man lyfter att man kommer från Nordic i stället för en mindre nation. De blir en del av en större kritisk massa, med fler resurser till bolagen och chans att testa i ett större sammanhang.