Medvind för Medfield

17 juni, 2014

Nytt patentgodkännande, nya medarbetare och nya, större lokaler på Sahlgrenska Science Park. Medfield Diagnostics utvecklas starkt och det lyste av självförtroende när företaget invigde sitt designade kontorslandskap på Medicinaregatan 8B. Publicerade studieresultat röner nu ett stort intresse.

Sahlgrenska Science Park har nyligen avyttrat sin andel i bolaget. Numera är alumniföretaget listat på Aktietorget och utvecklingen öppnar nu upp för större och större tillväxt. Inte minst viktigt inför kommande internationaliseringsplaner. ”En bra dag kan vi vara tio personer på plats som på ett eller annat sätt arbetar med Medfield”, berättar Dag Jungenfeldt, VD för Medfield Diagnostics.

Tiden är alltid en viktig faktor vid stroke och det gäller att snabbt kunna skilja propp från blödning. Globalt sett är det idag bara 3-4 % som hinner få propplösande behandling inom det avgörande tidsutrymmet 4,5 timmar.

Det nya patentet handlar om monitorering av hjärnan med hjälp av mikrovågsteknik, som nu är godkänt i Europa. Patentet inkluderar även övervakning av patienter med förhöjd strokerisk. Under den trevliga invigningen presenterade Medfields Antti Stålnacke demoversionen. Framtida bedömningar i ambulans eller på sjukhus kan snabbas upp med hjälp av Medfields teknologi. Strokefinder registrerar den elektromagnetiska signaturen hos patientens hjärna samt jämför den med motsvarande värden från en strokedatabas. Med andra ord kommer doktorn exempelvis att kunna se att detta är en stroke som med hög sannolikhet är orsakad av en propp. Och kunna ordinera bra behandling i tid. För liv och livskvalitet!

Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers Tekniska Högskola. Lyssna gärna på radioinslaget där Mikael Elam, professor i klinisk neurofysiologi (SU) berättar om patientnytta och samhällsekonomi i Ekot 2014-06-16  Studieresultaten har nu publicerats i den internationella tidskriften IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

 

För mer information, se www.medfielddiagnostics.com eller kontakta Dag Jungenfelt, VD, Medfield Diagnostics, via telefon 070-987 28 27 eller e-post dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com.