Mediainvestor till Calmino

4 maj, 2011

Calmino group befinner sig i lanseringsfasen av ett nytt livsmedel för kostbehandling av IBS (oregelbunden mag-tarmfunktion), som idag säljs via fler och fler apotek. Nu har företaget startat upp en allmän informationssajt om IBS samtidigt som det står klart att Aggregate Media Fund V investerar i bolaget.

Väldokumenterade egenvårdsprodukter möter idag ett stort intresse, både inom vården och hos allmänheten. Förutom möjligheten att kunna ställa frågor till läkare, dietister eller apotekspersonal ser de flesta människor idag Internet som en naturlig informationskanal om olika sjukdomar. ’

– Alltomibs.se är vårt initiativ till att underlätta informationssökning om IBS. Sajten är precis nystartad och kommer att byggas upp successivt i nära samarbete med branschen och vården, säger Tobias Kisker, VD, Calmino group.

Han berättar vidare att beslutet att ta in en extern investerare i bolaget har vuxit fram och att det nu kändes som rätt tillfälle att ta detta viktiga steg.

– Marknadsföring är helt klart av central betydelse för Calmino groups fortsatta utveckling. Via Aggregate Media får vi tillgång till annonsutrymmen i många olika kanaler och det ska bli spännande att se resultaten, säger Tobias Kisker.

Aggregate Stockholm är ett managementbolag med förvaltningsuppdrag för flera olika mediafonder, ägda av Aggregate och 10-talet större mediabolag. Fonden investerar mediautrymme som expansionskapital till mindre och medelstora bolag, som via ökad marknadsföring väsentligt kan förbättra sin utveckling och därmed öka bolagsvärdet.

Calmino group är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park sedan år 2008. Företaget har sedan tidigare ett samarbete med Prorsum Healthcare avseende information och marknadsföring om kostbehandlingen av IBS samt flera olika studiesamarbeten, bland annat med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.