Medfield växer

8 maj, 2013

Medfield Diagnostics siktar nu på ökad tillväxt. En Teknisk produktchef sökes till bolaget som är uppmärksammande för sin ”strokehjälm” respektive ”strokemössa” som förbättrar möjligheterna till tidig diagnos av stroke. Medfield är ett tidigare inkubatorföretag, numera alumniföretag inom Sahlgrenska Science Park, tillika börsnoterat.

De är idag två heltidsanställda men sysselsätter många fler och nye VD:n har hunnit bli ordentligt varm i kläderna. ”Inom produktutvecklingsområdet för Strokefinder har jag fortfarande glädje av mina tidigare erfarenheter och övriga två ben med kliniska studier och marknadsintroduktion ser jag som spännande utmaningar, säger Dag Jungenfelt, VD för Medfield Diagnostics. Företaget behöver nu utöka personalstyrkan med en Teknisk produktchef.

Häromdagen besökte bolaget Norsk Luftambulanse och mötte ett stort intresse. ”Det vore såklart mycket spännande med Strokefinder i ambulanshelikoptern”, säger Dag Jungenfelt entusiastiskt och i förhoppningen att goda erfarenheter kan smitta av sig. Medfield Diagnostics vision är att Strokefinder på sikt ska finnas i varje ambulans.

Att snabbt få reda på orsaken till en stroke är livsviktigt. Eftersom cirka två miljoner hjärnceller försvinner per minut vid akut stroke är snabb behandling avgörande för fortsatt livskvalitet. Innan dess gäller det att skilja propp från blödning. Tidig diagnos är en hörnsten inom strokevården och studier har visat att Strokefinder underlättar detta arbete. Kliniska studier pågår nu inom flera delområden – dels för att ytterligare visa hur man tidigt skiljer propp från blödning, dels för övervakning av TIA-patienter eftersom man vet att patienter med Transitorisk Ischemisk Attack löper ökad risk att drabbas av en stroke inom de närmaste dygnen. Dessutom mäter man idag även på patienter under tiden de får trombolysbehandling. Syftet är att det kan ge en bra indikation som hjälper läkaren när det gäller dosering, berättar Dag Jungenfelt,

Internationalisering är ett långsiktigt arbete. Medfield Diagnostics för nu dialog med topprankande kliniker i England efter att ha blivit utvalda till ett pilotprojekt via det svenska exportrådet i Storbritannien och Irland i samarbete med Vinnova. Förhoppningsvis startar ett aktivt samarbete efter sommaren.

Stroke är på agendan extra mycket nu under våren – den 14 maj är utsedd till Internationella Strokedagen.

För mer information, se www.medfielddiagnostics.se eller kontakta Dag Jungenfelt, via e-post dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Text: Annika Åkervall