Medfield om AI-utmaningar

8 maj, 2018

Ett av de västsvenska bolagen som är med i AI-kartläggningen är Medfield Diagnostics som utvecklat undersökningsinstrument vid stroke – för att effektivt kunna skilja propp från blödning. Stroke är på agendan nu i maj via internationella strokedagen 8/5. Stefan Blomsterberg, VD, berättar här lite om bolagets arbete med artificiell intelligens.

– För oss är det viktigt att kunna äga och samla in data på ett effektivt sätt som inte inkräktar på personlig information.

– För att kontinuerligt kunna vidareutveckla och förbättra vår produkt måste vi kunna ha frihet i att använda den data vi samlar in, helst utan att behöva sätta upp kliniska studier.

– Vi ägnar också mycket tid åt att strukturera och annotera data. Att styra automatisera och styra upp insamlingen av klinisk data skulle underlätta mycket.

Av de utmaningar som lyfts fram i rapporten rankar Stefan Blomsterberg de 3 viktigaste:

  1. Ownership of data – patient or company
  2. Regulatories (dynamic or traditional development approach)
  3. Structure and annotate data.

Vill du läsa mer om AI-kartläggningen kan du ladda ner en presentatation här.

Tidig diagnos, där man snabbt lyckas skilja propp från blödning är A och O när det gäller fortsatt livskvalitet efter stroke. Bedömningar i ambulans eller på sjukhus kan snabbas upp med hjälp av Medfields teknologi, i syfte att kunna sätta in rätt behandling i tid.