Medfield gör multicenterstudie

31 augusti, 2012

Utvecklingsarbetet med Medfield Diagnostics strokediagnoshjälpmedel  fortsätter och inom kort startar den första multicenterstudien för Strokefinder R10 på Borås sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Studien, som förväntas inkludera cirka 200 patienter, är inriktad på övervakning av TIA-patienter nattetid och patienter som får propplösande behandling dagtid.

I Sverige drabbas omkring 10 000 personer av TIA (Trans Ischemisk Attack) varje år. 50 procent av alla sekundära stroke sker inom två dagar efter första TIA-symptom. Likaså drabbas 10 procent av en full stroke inom två dagar efter en TIA. Patienter med identifierad TIA kommer idag in akut till strokeenheten och genomgår en snabbutredning, varvid behandling som blodtryckssänkande eller blodförtunnande medicin sätts in följt av övervakning på strokeenheten i 1-3 dygn.

– Med Medfields nya ”strokemössa” kan patienten övervakas kontinuerligt nattetid utan att man behöver besvära den drabbade. Det känns spännande med vår första multicenterstudie och vi har precis fått besked om att den är godkänd av Läkemedelsverket och Etiknämnden, säger Patrik Dahlqvist, VD för Medfield Diagnostics.

Medfield Diagnostics är numera ett alumniföretag inom Sahlgrenska Science Park.
För mer information, se www.medfielddiagnostics.com