Medfield Diagnostics till AktieTorget

2 april, 2012

Världsledande på mikrovågsteknik inom strokeområdet. Aktiva innovatörer av forskningsinstrument med patientnytta. Stort intresse för nyemissionen och 550 nya aktieägare inför listningen på AktieTorget. Medfield Diagnostics har gått från klarhet till klarhet och nu blir det tidigare inkubatorföretaget stolt alumniföretag inom Sahlgrenska Science Park.

– Medfield Diagnostics kom in i inkubatorn år 2006 och vi har stöttat företaget i ett tidigt utvecklingsskede och följt dem hela vägen fram till marknaden. En oerhört spännande resa från idé till kommersialisering, säger Erik Bengtsson, inkubatoransvarig, som delar glädjen över Medfields framgångsrika nyemission och förestående introduktion på AktieTorget med alla vänner och kollegor inom Sahlgrenska Science Park.

Att introduceras på AktieTorget innebär ett rejält mognadssteg för bolaget. – Aktiekursen blir en spännande direktfeedback på allt vi gör, säger Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics. Förväntningarna är stora och beräknad första handelsdag är den 2 maj 2012.

Att han brinner för strokeområdet går inte att ta miste på. Patientnyttan är oerhört viktig. – Det riktigt roliga med Medfield är att vår teknik kan betyda mycket för enskilda människor, säger Patrik Dahlqvist. – Om stroken beror på en propp finns idag propplösande behandling som har väldigt bra effekt om man kommer in i det akuta skedet. Men behandlingen får inte ges om det gått mer än tre timmar sedan stroken inträffat. Idag är det bara 5-8 procent som hinner med att få behandling, vilket är oerhört synd eftersom dessa personer ofta blir så gott som återställda, förklarar han. I en nära framtid hoppas Medfield Diagnostics kunna bidra till snabb och säker strokediagnos, till nytta för många, många människor.

Tidig diagnos, där man snabbt lyckas skilja propp från blödning, är A och O när det gäller fortsatt livskvalitet. Skulle man kunna ställa strokediagnos redan i ambulansen och övervaka riskpatienter på sjukhus på ett säkert sätt vore mycket vunnet. En klinisk studie för nattlig övervakning av TIA-patienter, som har förhöjd risk av att drabbas av stroke, startar redan i sommar. Den nya Strokefindern som då kommer att utvärderas ser ut som en mjuk mössa med insydda mikrovågsantenner men hårdvaran är densamma som i Strokefinder R10, strokehjälmen som idag finns på marknaden och används som ett forskningsinstrument inom strokeområdet. – Resultaten från studien kommer att användas för den slutgiltiga designen av mössan, säger Patrik Dahlqvist, VD, Medfield Diagnostics.

Varje år insjuknar cirka 30 000 personer i stroke. Kvinnor och män drabbas i ungefär samma utsträckning och stroke förekommer i alla åldrar, dock ökar risken med stigande ålder.