Medfield satsar nu även i Asien

11 september, 2018

Med ett nytt dotterbolag på plats i Hongkong ökar möjligheten till snabbare marknadsintroduktion, i första hand i Kina. Medfield utvärderar nu samarbeten med lokala partners för att skapa bättre förutsättningar för introduktion av MD100 som används vid diagnosticering av stroke.

Medfield Asia Ltd är ett dotterbolag till Medfield Diagostics, tillika ett joint venture-bolag tillsammans med Business Research Ltd.

– Genom samarbetet planerar vi att snabbt kunna nå ut till marknader med hög tillväxtpotential. Business Research har tidigare erfarenhet av att etablera life science-bolag i Asien och vi möter redan ett stort intresse för vår teknologi i Kina, säger Stefan Blomsterberg, VD för Medfield Diagnostics.

Den kinesiska akutsjukvården är under stark tillväxt. Idag räknar man med att cirka 200 000 ambulanser och 22 000 akutsjukhus.

Och tidig diagnos, där man snabbt lyckas skilja propp från blödning är A och O när det gäller fortsatt livskvalitet efter stroke. Bedömningar i ambulans eller på sjukhus kan snabbas upp med hjälp av Medfields teknologi, i syfte att kunna sätta in rätt behandling i tid.

Även på hemmaplan är Sahlgrenska Science Park-bolaget högst aktuella. Bland annat genom pågående studier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och samarbeten med till exempel PICTA. Medfield är också ett av företagen i AI-kartläggningen Artificiell Intelligens inom life science. Ladda ner rapporten här. Se även tidigare intervju med Stefan Blomsterberg om AI-utmaningar här.

För mer information, v g kontakta Stefan Blomsterberg, VD för Medfield Diagnostics, via e-post stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Text: Annika Åkervall  Foto: Medfield Diagnostics