Mat och Hälsa hör ihop

23 mars, 2010

Verksamheten inom Food & Health Concept Centre (FHCC) syftar till att stärka bl a livsmedelsnäringen genom forskning med fokus på konsument och hälsa och att bygga broar mellan regionens livsmedelsföretag och forskningsaktörer. Sedan en tid tillbaka har FHCC ett nära samarbete med Sahlgrenska Science Park och förstärker nu också den egna personalstyrkan.

Food & Health Concept Centre är ett västsvenskt kompetenscentrum som hjälper forskare och privatpersoner att kommersialisera idéer och underlättar för livsmedelsindustrin att utveckla produkter med mervärde. Aktörer inom livsmedelsindustrin kan få tillgång till nya forskningsrön, forskare kan få hjälp med att utveckla en produkt eller få kontakt med företag som vill producera hälsosamma produkter. I slutändan gynnar det oss konsumenter.

Food & Health Concept Centre är lokaliserade hos Sahlgrenska Science Park sedan år 2007 och sen en tid tillbaka lägger Göran Leonardsson, affärsutvecklare inom Sahlgrenska Science Park, en del av sin tid inom FHCC.

”- Samarbetet betyder mycket och tillför oss jätteviktig kompetens för utveckling av affärsidéer. Tillsammans kan vi bygga broar mellan forskning och näringsliv för att identifiera och utveckla bra idéer inom området mat och hälsa”, säger Charlotte Eklund Jonsson, VD, Food & Health Concept Centre.

FHCC jobbar aktivt i olika functional foods-projekt med den gemensamma nämnaren att kopplingen till hälsa och konsumentbehov står i fokus.

Elén Faxö är nyanställd projektledare, FHCC. Elén kommer närmast från Uppsala universitets Mastersutbildning i bioteknik och har även kompetens inom nutrition och functional foods.

” – Kombinationen mat och hälsa ligger mer i tiden än någonsin. Med ökade resurser får vi nu större möjligheter att initiera och koordinera samarbetsprocesser mellan livsmedelsnäringen, forskningsaktörer och offentlig verksamhet med fokus på tillväxt, säger Charlotte Eklund Jonsson.

Venture Cup är ett exempel på en arena där Food & Health Concept Centre synliggörs, framförallt genom priset Mat & Hälsa som premierar idéer inom livsmedel med en hälsofrämjande effekt för konsumenten.

För kontakt:
Charlotte Eklund Jonsson, VD
Tel. 031-741 17 48
charlotte@fhcc.se