Lyckad premiär för SurgiCON

19 september, 2011

Intresset för The 1st World Congress on Surgical Training var mycket stort och deltagarna verkade uppskatta såväl föreläsningar som paneldiskussioner, att döma av initierade frågeställningar och spännande dialog om erfarenheter.

Kongressen, som genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg, lockade deltagare från 25 länder och i tillhörande utställning fanns olika internationella representanter. Arrangören SurgiCON är ett inkubatorprojekt inom Sahlgrenska Science Park.

Flera av föreläsarna tackade för den briljanta organisationen och uppskattade möjligheten att få belysa och diskutera hur vi idag utbildar och vidareutbildar kirurger. Syftet är naturligtvis att kunna förbättra för patienten, både vad gäller slutresultatet med så god livskvalitet som möjligt och tilliten till en så säker sjukvård som möjligt.

Ett sätt kan vara att föra loggbok över kirurgens tekniska kunnande enligt principen att ju mer man övar, desto bättre blir resultatet. Samtidigt handlar kirurgisk kompetens inte bara om teknik utan en hel del om kognitiva aspekter. Dessa vinner troligen också på inlärning via regelbunden övning, eftersom arbetsminnet har visat sig kunna tränas upp (Klingberg et al). En utmaning för framtiden är att ställning till frågan om kirurger ska träna på det som är möjligt idag eller träna på det som är nödvändigt för en säker sjukvård. Alla som opereras vill ju ha en erfaren kirurg.

SurgiCON har även startat en blogg och en community på Facebook för att följa upp de intressanta diskussionerna. För närvarande diskuteras kommande kongress.