Bra dialog om innovation – #lunchlådan lockade många

18 september, 2017

Premiären för Lunchlådan, ett nytt dialogforum kring innovation i vården, lockade drygt 110 personer. I panelen deltog Cecilia Dalman Eek, Olle Larkö och Lars Grip. Läs intressant artikel i LIFe-time. Vad vill du att nästa möte handlar om? Kom gärna med idéer och inspel!

Moderator för dagen var Anna Dyhre som började med att be om en kort reflektion:

– Implementering av innovation handlar mycket om samarbete, säger Cecilia Dalman Eek (s), ledamot i kommunfullmäktige, Göteborgs stad och i Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Science Park. – Jag är glad över att vara delaktig i spänningsfältet mellan stora och små företag. Det uppstår värde i ekosystemet om de kan mötas med sjukvård och akademi.

– En förutsättning är patienterna. Det är också helt nödvändigt att mäta forskning och innovation, menar professor Olle Larkö, Sahlgrenska akademin.  – I  våra styrdokument är forskning och innovation lika viktigt, säger Lars Grip, FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta markeras tydligt med tillägget av ett I i titeln (Forskning och Utvecklings-, Utbildnings- och Innovationsdirektör). Det gäller att utnyttja de strukturer vi har.

Diskussionen handlar sen bland annat om att politiker kan stötta genom tydlig efterfrågan, t ex om att mäta innovation. – Det är viktigt att se till helheten. Just do it! säger Olle Larkö. Cecilia Dalman Eek lyfter att det är viktigt att hitta rätt nivå för att mötas mellan akademi, sjukvård och företag. Det finns goda exempel, t ex Bild- och interventionscentrum, som man behöver dra mer nytta av.

En fråga från publiken handlade om hur tar man till sig nya innovationer, dvs implementerar dem i vården. – Vi måste göra det bättre och jobba med detta från olika håll. Vi har t ex en process från riktlinjer och beslut tills de används i vården, säger Lars Grip. Cecilia tillägger att kulturfrågan är en större utmaning. Teknikutveckling drivs av innovation. I kvinnodominerade yrken har arbetet traditionellt setts som omvårdande. Ständig utveckling är viktigt. Panelen är eniga om att patienten kommer att få allt större makt över sin hälsa och sjukvård.

En deltagare lyfter att det är viktigt att öppna dörrarna för varann. Det kan finnas en färdig innovation, intresserade kliniker men ingen som riktigt kan ta ansvar för att köpa in detta. Ny teknik innebär nästan alltid en nytt sätt att arbeta. Nya mötesplatser är jättebra!

Har du förslag på vad nästa Lunchlådan bör handla om? Hör gärna av dig till Åsa Lindström via e-post: asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se. Fyra gånger om året kommer Sahlgrenska Science Park, MedTech West och Takeda Pharma att tillsammans med Business Region Göteborg bjuda in akademi, näringsliv och sjukvård till en tvärvetenskaplig dialog.

Text: Annika Åkervall