Life Science på agendan

12 juni, 2013

Sverige behöver en livskraftig life science-industri, både för att säkerställa att patienter får tillgång till den mest effektiva och moderna behandlingen och för att säkra jobben. Samverkan och debatt är vägar till lobbying för en god sak.

Efter en aktiv diskussion om life science i riksdagshuset, där även näringslivet deltog, publicerades nyligen en intressant debattartikel i tidningen Dagens Samhälle som främst riktar sig till politiker och tjänstemän i Sverige. Uppropet sker i samverkan mellan ett trettiotal olika intressenter med fokus på life science och är bland annat undertecknat av Erik Bengtsson, inkubatoransvarig inom Sahlgrenska Science Park.

”Vi står självfallet bakom en kraftsamling för att Sverige ska bli en av de allra främsta nationerna inom läkemedelsforskning, medicinsk behandling och teknik. Dialog och samverkan är positivt”, säger Erik Bengtsson.

Konkreta förslag som lyftes fram på seminariet och via debattartikeln är:

  • Att bjuda in och medverka till dialog över gränserna mellan myndigheter, politiker, akademi, företag, patientgrupper och sjukvården
  • Att dela med oss av best practice och goda exempel för att inspirera till positiv förändring av forskning och utveckling i Sverige
  • Att genom samarbete bidra till att fler företag inom life science startas och att de som redan finns får bättre förutsättningar att utvecklas

Läs hela debattinlägget på Dagens Samhälle här: Vidare till debattinlägget

Text: Annika Åkervall