Svar på väljarnas viktigaste fråga

4 september, 2018

Med vården som väljarnas viktigaste fråga, hamnade life science och Sahlgrenska Science Park mitt i den politiska hetluften under årets Almedalsvecka. Branschens stora omställning erbjuder lösningar på politikernas svåra vårdutmaningar.

Valrörelsens fokus på vården har inneburit en unik möjlighet att sätta ljuset på de lösningar som den västsvenska life science-branschen bidrar till.

– Det var ett viktigt budskap vi tog med oss till Almedalen, att de innovationer som vi ser växer fram både här och i övriga Norden innehåller svar på svåra frågor som politiker och samhällsplanerare just nu brottas med, säger Marianne Dicander Alexandersson, styrelseordförande för Sahlgrenska Science Park.

Men det gäller att omsätta forskning och teori till praktisk nytta både för patienter och för vårdens anställda, och det behöver gå snabbare än det gör nu. Det var ett av medskicken från Jennie Nordborg, regeringens nya samordnare för life science-frågorna, under en av flera paneldiskussioner på detta tema.

– Nyckeln till lösningarna är att samarbeta över professionerna och att attrahera kompetens. Men det räcker inte att bara prata samverkan. Det handlar om att göra saker – och att sätta fart.

Det var också en av de iakttagelser som Åsa Lindström, ansvarig för Sahlgrenska Science Parks samverkansarena, gjorde denna sommarvecka i Visby:

– Det var väldigt mycket att vi vill och vad vi vill göra, men få seminarier handlade om hur det ska göras och av vem, säger hon och uppmanar life science-branschens olika aktörer att lyfta blicken för att få ett så brett perspektiv som möjligt.

Totalt medverkade Sahlgrenska Science Park i åtta rundabordssamtal och diskussionspaneler i Almedalen. Det var samarrangemang med regionala och nationella aktörer. Sahlgrenska Science Park stod för värdskapet för seminariet ”När små bolag kan leverera det stora behöver, och ett rundabordssamtal om nationellt-regionalt samarbete.

På bilden syns Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park. Marianne, Åsa och Charlotta representerade Sahlgrenska Science Park i Almedalen 2018,