Lansering i Sydkorea

20 oktober, 2009

Under november månad kommer Betaglucare* att lanseras i Sydkorea. Under två års tid har detta förberetts av en koreansk läkare och nu äntligen har KFDA (koreanska livsmedelsmyndigheten) gett klartecken till lansering. Det är mycket svårt att komma in på den koreanska marknaden då myndigheten värnar om de inhemska produkterna, många internationella företag har försökt men misslyckats.

Betaglucare® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål vid högt kolesterol och diabetes typ 1 och typ 2.

EFSA
EU:s livsmedelsverk, har godkänt hälsopåstående kring kolesterol med betaglukaner. I första steget så granskades betaglukaner för den sk artikel 13.1, den generiska artikeln, där tar man ingen hänsyn till var betaglukanen kommer ifrån eller den dokumentation som finns för en specifik betaglukan. I slutet av året kommer Betaglucare att bedömas enligt artikel 14 (sjukdomsförebyggande) och här bedöms betaglukanen individuellt baserat på den dokumentation som finns tillgänglig.

Önskar du mer info kontakta Fredrik Andersson, Prorsum Healthcare AB, Tel 031-760 70 34, www.prorsum.se