Lansering av the Swedish Venture Initiative

15 juni, 2016

Idag lanserades Europeiska Investeringsfondens, EIFs, nya fond i fond-lösning The Swedish Venture Initiative som möjliggör investeringar på drygt en miljard kronor i tillväxtföretag i tidiga faser.

Fonden kommer att ha tillgång till ungefär 600 miljoner kronor för investeringar av riskkapital i ett tidigt skede. Små och medelstora företag kan få finansiering genom minst tre nya fondförvaltare som kommer att utses under hösten 2016. Läs mer här

Sahlgrenska Science Park har sedan årsskiftet en utökad roll. Sahlgrenska Science Park skall vara en neutral part och resurs i syfte att öka konkurrenskraften för life science-branschen. Detta innebär bland annat att vi faciliterar initiativ och möjligheter för andra att investera men investerar inte själva längre. Vi stödjer nya fondförvaltarinitiativ inom life science-området i Västsverige genom att agera kommunikations-och kunskapsnav vid nationella upphandlande fondsatsningsinitiativ såsom the Swedish Venture Initative.

För frågor och ytterligare information, kontakta Carl-Peter Mattsson, ansvarig för investerarrelationer och kapitalförsörjning inom Sahlgrenska Science Park, e-post: carl-peter.mattsson@sahlgrenskasciencepark.se