Lämna förslag till mottagare av Henry Wallmans pris

11 januari, 2019

Henry Wallmans pris i medicinteknik 2019

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers har beslutat att årligen utdela ett innovationspris inom medicinteknik i Henry Wallmans anda. Priset skall belöna företrädesvis yngre forskare eller forskarstuderande som i nära samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård. Priset kan ges till en enskild innovatör, eller en mindre grupp, samt skall bygga på verksamhet förankrad i Västsverige, och då företrädesvis Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Priset utgörs av diplom samt ett stipendium. För år 2019 utgör det senare 50 000 kr.

Förslag på pristagare skickas via mail till Stiftelsen Medicin och Teknik.

Utöver namn skall förslaget innehålla CV samt motivering, maximalt 2 A4 sidor. Förslag skall vara insänt senast den 31 januari 2019.

Läs mer om priset här.

För Stiftelsen Medicin och Teknik

Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers, styrelseordförande

Andreas Hellström Chalmers, styrelseledamot

Mikael Elam, Sahlgrenska, styrelseledamot

Kaj Lindecrantz, KTH (f.d. Chalmers), styrelsesuppleant och verkställande tjänsteman