Lämna förslag till mottagare av Henry Wallmans pris 2020

16 januari, 2020

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers delar årligen ut ett innovationspris inom medicinteknik i Henry Wallmans anda.

Priset skall belöna företrädesvis yngre forskare eller forskarstuderande som i nära samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård. Priset kan ges till en enskild innovatör, eller en mindre grupp, samt skall bygga på verksamhet förankrad i Västsverige, och då företrädesvis Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Priset utgörs av diplom samt ett stipendium om 50 000 kronor.

Mer information om priset och hur du nominerar hittar du här. 

Bild: 2019 års vinnare Sabine Reinfeldt