Lämna förslag till Henry Wallmans pris

10 januari, 2018

Henry Wallmans pris i medicinteknik 2018

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers har beslutat att årligen utdela ett innovationspris inom medicinteknik i Henry Wallmans anda. Priset skall belöna företrädesvis yngre forskare eller forskarstuderande som i nära samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård. Priset kan ges till en enskild innovatör, eller en mindre grupp, samt skall bygga på verksamhet förankrad i Västsverige, och då företrädesvis Chalmers och Sahlgrenska.

Priset utgörs av diplom samt ett stipendium. För år 2018 utgör det senare 50 000 kr.

Förslag på pristagare skickas via mail till Stiftelsen Medicin och Teknik.

Utöver namn skall förslaget innehålla CV samt motivering, maximalt 2 A4 sidor. Förslag skall vara insänt senast 31 januari 2018.

För Stiftelsen Medicin och Teknik

Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers, styrelseordförande

Andreas Hellström Chalmers, styrelseledamot

Mikael Elam, Sahlgrenska, styrelseledamot

Kaj Lindecrantz, KTH (f.d. Chalmers), styrelsesuppleant och verkställande tjänsteman

Läs mer om priset här.