Läkemedelsverket ger OK till Isofol Medical

17 september, 2010

Isofol Medical, som presenterade sin verksamhet under Park Annual 10, har fått Läkemedelsverkets godkännande att starta en klinisk studie med sitt unika folat Modufolin i kombination med ett antifolat för behandling inför operation av ändtarmscancer.

Att folater (vitamin B9) har en betydande, positiv roll vid cancerbehandling är kunskap som vuxit fram successivt, bland annat genom professor Bengt Gustavssons 30-åriga forskning inom området. År 2008 grundade Bengt Gustavsson företaget Isofol Medical.

Vi människor bildar folater i kroppen och kan också tillföra folat genom att exempelvis äta spenat – eller multivitamintabletter, eftersom folsyra är syntetiskt skapat folat. Folater har många positiva hälsoeffekter, bland annat vid sårläkning och nybildning av celler.

Cancerceller har visat sig ha en enorm förmåga att suga åt sig folater eftersom de vill växa snabbt. Antifolat är en modern form av cellgift som har mycket god effekt mot cancer, men tyvärr ger svåra biverkningar. Senare tids forskning visar dock att det finns en synergieffekt mellan folater och antifolater. När patienter i den s k LARS 1-studien samtidigt fick blandfolater minskade biverkningarna av cellgiftet och omvänt kunde man se ett samband mellan svåra biverkningar och folatbrist.

”Isofol Medical grundades i syfte att fortsätta denna intressanta forskning”, berättar Anders Rabbe, VD, Isofol Medical. Bengt Gustavssons samarbete med Merck Eprova hade då resulterat i världsnyheten Modufolin, en stabil, naturlig isomer av Methylene-Tetrahydrofolate, vilket man tidigare inte trott skulle vara möjligt att syntetisera fram. ”Modufolin motsvarar folat som vi har naturligt i kroppen. Prekliniska resultat är mycket positiva och vi vill nu skapa ”proof och concept” för att visa att Modufolin är den bästa folaten som finns idag och med fördel kan kombineras med antifolater vid cancerbehandling”, säger Anders Rabbe.

LARS 2 – en kombinerad Fas I och Fas II-studie avseende behandling inför operation av ändtarmscancer – kommer att genomföras vid Onkologiskt centrum, Sahlgrenska Universitetsjukhuset Östra.

Isofol Medical var fram till helt nyligen lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park och återfinns nu inom Biotech Center.