Kvalitet säkerställs med IT

25 februari, 2011

Nyaste tillskottet i Sahlgrenska Science Parks inkubator heter Tridentify och är ett företag med fokus på IT-övervakning av medicinska produkter inom hälso- och sjukvård.

Tridentify har som första produkt utvecklat ett sensorbaserat webbsystem för kvalitetssäkring av blodpåsar. Bakgrunden till projektet och företagsstarten år 2009 är att man inom Jönköpings landsting identifierat ett behov av kvalitetssäkring av blodpåsar.

Inom svensk sjukvård används idag över 500 000 blodpåsar per år. Med Tridentifys innovativa QTA Tracer Systemövervakas blodpåsen från givare till mottagare och systemet säkerställer blodpåsarnas kvalitet och tillgänglighet samt möjliggör geografisk spårbarhet. Att ha tillgång till den aktuella informationen vore värdefullt och kostnadseffektivt för sjukvården. Just nu pågår handhavandetester av det patenterande IT-systemet.

– Kundperspektivet är mycket viktigt för oss. Landstingen är våra övergripande kunder samtidigt som det praktiska handhavandet sker inom hälso- och sjukvården. Just nu hands on-testas systemet av sjukvårdspersonal som ger värdefull feedback, berättar Christian Strandberg, VD, Tridentify.

Att tillhöra Sahlgrenska Science Parks inkubator ser Tridentify som mycket positivt.

– Vi är jätteglada! Sahlgrenska Science Park har ett härligt driv och vill verkligen hjälpa oss framåt. Affärsrådgivningen är jättebra och värdefull eftersom den förbättrar våra affärsmöjligheter och leder till att vi kan komma snabbare fram på marknaden, säger Christian Strandberg.

Företagets utvecklingsstrategi innefattar bland annat olika samarbeten med strategiska partners inom produktutveckling, licensiering och distribution.

För mer information, se www.tridentify.se eller kontakta Christian Strandberg, VD, Tridentify AB, telefon 0707-921530 eller
e-post christian.strandberg@tridentify.se