Kundsmarta innovationsidéer utgår från behoven

24 november, 2016

Många uppskattade vårt event som utgick från behoven hos företag i Västsverige. ”Bland deltagarna fanns också direkt önskemål om fördjupning i någon form av workshop, vilket vi håller på att se över nu. Vi är språngbräda för produkter och tjänster med relevans för vården och individen” säger Åsa Lindström, projektledare för initiativet Catalyser som Sahlgrenska Science Park driver tillsammans med Business Region Göteborg med flera, med stöd av Tillväxtverket och VGR.

Behovsbilden varierar i regel mellan olika kundgrupper och ibland kan man få helt skilda svar beroende på om man frågar användare, slutkund, den som beställer eller andra intressenter. Under det fullsatta eventet nyligen delade konsultföretaget Hokahey med sig av erfarenheter och verktyg, såsom ”vad-hur-skalan” – en metod inom räckhåll.

”Det blir lätt att man börjar med hur, speciellt om man är duktig på något”, menar Glenn Jonasson, Hokahey. Istället för att fokusera på lösningen för snabbt är det viktigt att först ta reda på vad  det verkliga behovet är. För mer av vad  utforska exempelvis: Uppgifterna de utför, målen de har, problemen de upplever, bekymren de har och utmaningarna de ser. Dra sen slutsatser av detta. Samtidigt är det inte säkert att kunderna vet vad de behöver. Där är tipset att försöka få igång ett berättande, helst samtidigt som de utför uppgiften. En bra observatör kan då fånga upp saker som inte sägs och vara nyfiken på kundernas vardag.

Aktivitetsteori är en annan metod som riktar uppmärksamheten mot kundens verklighet. Det handlar mycket om var uppmärksamheten riktas. Känslan kommer ofta fram i situationen. Då finns ett behov, en upplevelse hos kunden – oberoende av vad vi tycker om den. Att klara av att ta den andres perspektiv är den viktigaste utmaningen. Att bli bra på kundverifiering handlar främst om två viktiga förmågor – att hitta kundbehov och att visa kundbehov. Konkreta tips är att uttrycka sig mer i termerna av vad  än hur och att ställa öppna frågor.

Kristina Björkman från IUS Innovation på Lindholmen lyfte frågan: ”Kunden anlitar oss och har en lösningsidé. Vår utmaning är att backa tillbaka så att vi förstår slutkundens behov” och fick rådet att lyssna och ta in samt spegla tillbaka, t ex genom att säga: Nu behöver vi säkerställa att kunden använder den så. Efter mötet berättar hon att hon gärna vill blanda kundbehovsverifiering med produktutveckling mer, för att följa med hela vägen. En fördel skulle vara att tydligt kunna visualisera kundbehovet för kollegor med flera.

Kundbehovsverifiering är ett av tre centrala kunskapsområden som vi lyfter fram inom ramen för initiativet Catalyser, där vi är en språngbräda för produkter och tjänster med relevans för vården och individen. Är du eller ditt företag intresserade av att veta mer, kontakta Åsa Lindström, projektledare, via e-post asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se