Kreativitet och innovation är nära sammankopplade

9 februari, 2018

Det blev en lyckad start för vår nya workshop ”Lär dig arbeta med användarfokuserat designtänkande”. Konceptet rönte ett stort intresse, både bland entreprenörer och från vården. Dialogen i arbetsgrupperna var energirik. Vi lät 3 personer berätta vad det tyckte:

– Jag deltar bland annat för att få med hands-on-metoder, för att jobba vidare som processledare, säger Carolina Fornell, AllAgeHub. Hon uppskattade bland annat arbetsbladet som handlade om att gå igenom nya idéer – och kom med flera konkreta idéer i sin arbetsgrupp.

– Det är spännande att släppa loss kreativiteten och ta med sig idéer tillbaka till företaget, menar Anders Tingström, VD för Columeo som jobbar med IT-system för övervakning av produktion.

– Jag tycker att det är bra att få verktyg för att våga kliva utanför ”den fyrkantiga lådan” när det gäller idéer, säger Stina Isaksson, forskningsledare på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Hon berättar att hon fick inbjudan via vårt nyhetsbrev som hon alltid läser. – Det är bra att få överblick.

Öppna frågor öppnar upp för nya idéer, ett bra exempel är: Hur skulle vi kunna göra? Fler ideer för ökad kreativitet i vardagen, från kursledare Tomas: Ät lunch med någon ni inte känner. Läs en bok du inte är intresserad av. Eller gå fram till någon i affären och fråga: Ska vi byta korg?