Vinnare av eHealth Award 2018: Kontigo Care

24 april, 2018

31 företag deltog i eHealth Award 2018 och Kontigo Care tog hem segern med sin lösning för beroendevård. Priset delades ut av socialminister Annika Strandhäll under invigningen av Vitalis.

För andra året genomförde Sahlgrenska Science Park, Vitalis, HealthTech Nordic och Cerner Sverige initiativet eHealth Award, i syfte att uppmärksamma svenska innovationer inom digital hälsa som kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Socialminister Annika Strandhäll delade ut förstapriset till Kontigo Care på Vitalis-konferensen i Göteborg

– Regeringen prioriterar välfärd och kontinuerlig utveckling av vården. Om du blir sjuk ska du kunna lita på att du får en bra och trygg vård, och vårdpersonalen ska känna sig säkra på att de har verktygen de behöver. Kontigo Care är ett spännande bolag som bidrar till att förstärka vården. De förtjänar att vinna eHealth Award 2018, säger Annika Strandhäll, socialminister.

Minskar återfall i missbruk
Återfall och brist på kontinuitet i vården har identifierats som de största bristerna i dagens beroendevård. Ett återfall genererar stort lidande för individen och personens omgivning och är kostsamt för samhället. Kontigo Cares plattform, Previct, möjliggör prediktion vilket gör att återfall kan identifieras tidigt och i vissa fall undvikas helt.

– Missbruk som alkoholism är en sjukdom och beroende på sjukdomens karaktär och samhällets stigmatisering så söker den här patientgruppen ofta vård väldigt sent. Med vår  lösning samverkar vårdgivare och vårdtagare enkelt och naturligt för att nå långsiktiga och hållbara resultat, säger Henrik Nordlindh, vd, Kontigo Care AB.

eHealth Award 2018 riktade sig till svenska småföretag med en innovativ lösning eller produkt som redan har påvisat fördelar för patient och vårdgivare, och som har haft slutanvändaren med i utvecklingen. Kontigo Care hamnade i toppen då de uppnått mycket goda resultat i deras pilotprojekt med gynnsamma utfall för patienten, anhöriga, vårdpersonal och organisation, samt samhället i stort.

–  Jag uppfattar att Previct kan vara ett steg i rätt riktning mot en mer proaktiv vård som också stärka en patientgrupp med stora behov. Ett bra exempel på utveckling av Nära vård med stöd av ny teknik, säger Emma Spak, jurymedlem, ST-läkare i allmänmedicin och samordnare av nära vård på SKL.

Juryns motivering
Juryn består av Agneta Granström, regionråd, Region Norrbotten, Emma Spak, primärvårdsläkare och samordnare av nära vård på SKL, Håkan Hedman, ordförande, Njurförbundet, Marianne Larsson, innovationschef, Innovation Skåne, Maria Sterner, affärsansvarig, Vitalis, Niklas Eklöf, tf.Chef för enheten Strategi och samordning på eHälsomyndigheten och Rebecca LaNasa, general manager, Cerner Sverige.
Juryns motivering för vinnaren Kontigo Care lyder:

«Kontigo Care levererar en produkt i linje med Vision e-hälsa 2025. Deras digitala lösning medför fördelar för patienten, anhöriga, vårdgivare och organisation, samt för samhället i stort. Ett utbrett problem adresseras, vilket leder till förbättrad behandlingskvalitet för en stor patientgrupp. Vinnaren bidrar även till att den nationella ambitionen om mer engagerade patienter och en jämlik vård kan uppnås. Lösningen är mycket skalbar och har stor potential för andra användningsområden inom vården. Vinnare av eHealth Award 2018 är Kontigo Care».