Konsultbolag i hård kamp om AI-kompetens

26 april, 2019

Efterfrågan på AI-kompetens rusar i höjden i Göteborgsregionen. Konsultbolagen dammsuger arbetsmarknaden för att möta de snabbt ökande behoven hos life science, healthtech och andra branscher.

Kompetensförsörjningen är i fokus för CompInn, Competence for Innovation, i Göteborg den 6 maj. Det är ett arrangemang där västsvenska science parks, inkubatorer och acceleratorer samarbetar med nätverket #greenUps.
Stjärnentreprenörer, som Cellinks Erik Gatenholm och Exponentials Claudia Olsson, medverkar med inspiration om vilken nytta ny teknik kan göra för människor över hela världen.

Huggsexa om kompetensen

Och att inspirera unga personer som läser data science på hög nivå blir livsviktigt för life sciencebranschen. Det menar Göteborgsbaserade Annica Grimberg Lignell, ansvarig för Capgeminis svenska Center of Excellens för AI och data science.
– Det är huggsexa om dem. För vården handlar det om att kunna profilera sina nya utmaningar på ett så tydligt sätt så att det blir attraktivt och spännande att jobba där. De här personerna söker efter utmaningar där det är coolt och fräckt att vara. Annars går de till mediebranschen, gamingindustrin eller något annat i den privata sektorn.
– Men det finns otroligt intressanta och fräcka grejer att göra inom vården med AI och automation, säger hon.

Flaskhals för startups

Den typen av kittlande innovationer och kreativa lösningar finns ofta i de innovationsmiljöer som drivs av inkubatorer och science parks i Västsverige.
– Konkurrensen om AI-kompetensen är en av flaskhalsarna, men här finns väldigt intressanta bolag att arbeta med, säger Ted Ternander, ansvarig för Accelerator @Sahlgrenska SP.
– Vi vill visa upp våra bolag som attraktiva arbetsgivare på CompInn, och matcha ihop kandidater med deras behov, för att lösa en del av flaskhalsen, säger Klementina Österberg, vd för GU Ventures.

Konsultbolagen vill växa

Samtidigt är efterfrågan mycket stor också från de stora företagen. Konsultbolagen ser goda möjligheter att utveckla sina affärer och nyanställa – om de får tag på rätt medarbetare. Det framgår av de kontakter Sahlgrenska Science Park tagit med några av de största IT-konsultfirmorna i Göteborgsregionen.
– Vår AI-kompetens på området life science finns främst i Malmö. Men nu kommer vi att bygga upp en sådan avdelning även i Göteborg, säger Beatrice Silow, kommunikationschef vid Sigma IT-consulting.
– Vi ser att det inte räcker med Malmö. Vi måste starta även här och ha lokal närvaro för att möta den ökade efterfrågan.

Det är definitivt en stor kompetensbrist.

Beatrice Silow, Sigma

Efterfrågan i alla branscher

Kompetensförsörjningen är dock en svårighet.
– Det är definitivt en stor kompetensbrist. Vi tittar internationellt på vilka kompetenser som finns att tillgå. Men det är också svårt. Efterfrågan finns i såväl traditionella branscher, som automotive och life science, som startups och offentliga verksamheter, säger Beatrice Silow.
För näringslivet är den största svårigheten att hitta en bra mix mellan personer med färska teoretiska kunskaper och människor med flera års värdefull industriell erfarenhet.

Senior kompetens eftertraktad

Förmåga till anpassning till en verklighet som ständigt förändras, och branschförståelse, kräver senior kompetens. Samtidigt är kunskap om de senaste metoderna och verktygen också eftertraktad.
– Ett bekymmer när företag och organisationer ska anställa är att det behövs en kritisk massa av data scientists för att skapa tillhörighet och vara en attraktiv arbetsplats, säger Annica Grimberg Lignell.
Men även om många vill verka inom AI-området, har långt ifrån alla den djupa kompetens som krävs. Det är inte heller så många som har erfarenhet från industrins verksamhetsprocesser.
– Man får teoretiskt skolade människor som inte är vana att arbeta agilt.

”Alla vill ha AI”

Samma dilemma ser Henrik Lövetoft, solution sales manager på Cybercoms Göteborgskontor, med cloud, IoT och AI som sitt ansvarsområde.

Bristen uppstår på seniora personer i unika branscher

Henrik Lövetoft

– Alla vill jobba med AI och data science, och alla vill ha det i sina produkter. Men det är ett vitt begrepp som många pratar om. Det är kanske inte så många som kan definiera vilka kompetenser man verkligen behöver.
Han tycker inte att det går att generellt säga att regionen går mot brist på AI-kompetens.
– Det vi kommer se framåt är att bristen uppstår på seniora personer i unika branscher, som kan tillämpa data science, till exempel i life science. De behöver kunna prata med forskare och andra intressenter på rätt sätt för att lösa komplexa problem med hjälp av AI.
– Den mer juniora kompetensen tror jag kommer när många examineras och ska ut på arbetsmarknaden.

Branscherna går ihop

Samtidigt går branscherna allt tydligare ihop. IT, 5G, dataanlys, mobilitet och AI förenar fordonsbranschen och life science på att alltmer påtagligt sätt.
Från sin utkikspunkt på Lindholmen Science Park ser Annica Grimberg Lignell konkreta exempel på hur datamängder från fordon skulle kunna få största betydelse för vårdens verksamhet.
– Jag vet till exempel vilken data Volvo Cars har från krockstatistik som skulle vara perfekt för Sahlgrenska att göra forskning på. Det finns jättemycket häftiga saker att göra. Jag kan räkna upp mängder med saker som man gjort inom industrin som går att översätta rakt in i möjligheter för vården, säger hon.


Ted Ternander
Affärsrådgivare med ansvar för vårt internationaliseringsprogram
+46 703 969 309