Kompetens och företagskultur

2 juni, 2010

Under våren har Sahlgrenska Science Park erbjudit en utbildning i kompetens-försörjning, där deltagarna har fått göra en noggrann analys av sin verksamhet.

Att belysa kompetensfrågor på ett tidigt stadium är viktigt för att kunna utveckla sin organisation. ”För små tillväxtbolag är det extra värdefullt att veta vilken kompetens som är nödvändig att ha inom bolagen och vad man med fördel kan ta hjälp med externt”, säger kursledare Madeleine Andrén, Andrén & Partners.

Nu är utbildningen slutförd och erfarenheterna övervägande positiva.

”- Det är bra att få en återblick och reflektera över om vi lever efter det här som vi bör. Resurser är ju ytterst ett medel för att uppfylla sina mål i affärsplanen”, säger Mikael Löfgren, Observe Medical.

Värdet av en företagskultur verkar ha varit en uppskattad del i utbildningen.

”- Tyckte det var bra att tänka på att försöka bygga upp företagskulturen, att redan nu fundera på detta så att vi skapar en effektiv praxis enligt företagets värderingar, säger Aslak Felin, SenCere Medical. Mikael Löfgren håller med. ”- Det var en ögonöppnare. Företagskulturen känns ofta självklar när man är ett litet team som känner varann väl. Men när man behöver växa finns ett behov av att fundera över hur man jobbar och varför och att beskriva det på ett tydligt sätt som en nyanställd kan känna igen och få stöd av”, säger han.

Sahlgrenska Science Park erbjuder många utbildningstillfällen under året, varav en del i samarbete med GU Holding eller andra partners.

För mer info:
Anna-Karin Ström, Affärsrådgivare
0707-13 11 50