Kapitalfokus för tillväxt inom life science

20 april, 2016

Sahlgrenska Science Park inrättar nu en ny funktion i syfte att stärka bolagens kompetens och möjlighet att ta in externt kapital. Carl-Peter Mattsson blir ansvarig för investerarrelationer och kapitalförsörjning inom Sahlgrenska Science Park.  

Carl-Peter Mattsson har lång erfarenhet av investeringar och affärsutveckling, bland annat som managementkonsult vid Arthur Andersen Business Consulting och Investment Manager och Head of International Affairs vid Sjätte AP-fonden. Sedan 13 år driver Carl-Peter, som en av grundarna, den nordiska rådgivningsfirman Nordic Investment Solutions med inriktning på M&A och private equity, ett engagemang som kvarstår.

”Sahlgrenska Science Park har en unik position inom life science och ett omfattande arbete har gjorts för att skapa en stark plattform för framtiden. Jag ser med stor entusiasm fram emot att vara delaktig i den fortsatta utvecklingen och bidra till att stärka investerarrelationer samt förbättra kapitalförsörjningen för life science-bolag i Västsverige”, säger Carl-Peter Mattsson, affärsrådgivare, Sahlgrenska Science Park.

Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park, betonar vikten av att öka tillgången till kapital för Sahlgrenska Science Parks tillväxtbolag.

”Carl-Peter kombinerar internationell erfarenhet med djup kunskap och brett nätverk inom private equity vilket är av stor vikt för våra tillväxtbolag framöver. Han tillför teamet och vår verksamhet nödvändig finansiell kompetens för att främja tillväxt”, säger Charlotta Gummeson.

Sahlgrenska Science Park arbetar för att stärka life science-området i Västsverige. Vi erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med ett stort nätverk inom näringslivet och life science-området.

Carl-Peter Mattsson

För ytterligare information, v g kontakta:

Charlotta Gummeson, VD, Sahlgrenska Science Park AB, telefon 0705-765 221 eller e-post charlotta.gummeson@sahlgrenskasciencepark.se

Carl-Peter Mattsson, Affärsrådgivare, ansvarig för investerarrelationer och kapitalförsörjning, telefon 0708-699 354 eller e-post carl-peter.mattsson@sahlgrenskasciencepark.se