Kapitalet hittar tillbaka till Göteborg

6 november, 2018

Det internationella riskkapitalet hittar tillbaka till Göteborg och Västsverige. Ett rekordstort intresse för HealthTech Nordic Investor Forum i oktober är bara ett av flera tecken.

Den nya life science-trenden skapar affärsmöjligheter i flera olika delar av näringslivet. Det framgår av omvärldsrapporten The power of coaction – Life Science West Sweden 2018 – från Sahlgrenska Science Park.

– Västsverige har haft svårigheter att nå fram till investeringskapitalet eftersom så få aktörer har varit representerade här. Men nu är den här regionen attraktiv för internationellt kapital, säger Carl-Peter Mattsson, ansvarig för investerarrelationer på Sahlgrenska Science Park.

I oktober arrangerade det EU-finansierade projektet HealthTech Nordic ett investerarforum på Sahlgrenska Science Park. 22 investeringsfonder mötte 14 utvalda nordiska startup-bolag. Fonder med kinesiskt kapital var på plats. Även de stora nordiska mediekoncernerna och telekombranschen visar intresse för att investera i health tech.

– Det är exempel på att riskkapital som tidigare sökte sig till tech-sektorn nu har upptäckt life science som en intressant investeringsmöjlighet, säger Carl-Peter Mattsson.

Trenden syns också tydligt i Sahlgrenska Science Parks inkubator. Från 2016 till 2017 fördubblades det kapital som satsades i de olika inkubatorbolagen. 2018 ser det ut att bli en ökning på 200 procent.

Även investeringar i fastigheter för life science-verksamheter tar rejält fart. I Göteborgsregionen pågår två stora stadsutvecklingsprojekt till ett värde av mer än sju miljarder kronor, enligt beräkningar från Business Region Göteborg.

I direkt anslutning till AstraZeneca satsar Investorägda fastighetsbolaget Vectura tillsammans med Next Step Group på att utveckla ett stort innovationscenter. Runt Sahlgrenska Science Park pågår planeringen för ett omfattande stadsbyggnadsprojekt med lokaler för vård, forskning, utbildning och näringsliv.

I rapporten The power of coaction listas fem faktorer som attraherar kapital:

  • Många livskraftiga projekt i pipeline.

Digital hälsa/health tech är den bransch som växer snabbast. Regionens styrkor inom informationsteknnologi ( ICT) ger ett försprång.

  • Passionerat engagemang för life science.

Det finns en lång tradition av framgångsrik samverkan mellan offentliga aktörer, vården, akademin och näringslivet. Det politiska engagemanget för life science-sektorn går över partigränserna och avspeglas i stora offentliga ekonomiska satsningar.

  • Industriell förmåga och kunskaper som krävs för att få saker gjorda.

Västsverige är en av norra Europas starkaste högteknologiska industriregioner som kännetecknas av en framgångsrik entreprenörstradition. Samverkan med sjukvården har skapat ett starkt life science-kluster.

  • Tillgång till kvalificerade medarbetare.

Med fem universitet och mer än 80 000 studenter i regionen finns en gedigen rekryteringsbas. Tillgången till entreprenörsprogram inom life science skapar också goda förutsättningar.

  • Korta geografiska avstånd.

Den fysiska närheten mellan kompetensnoderna är en av Västsveriges största styrkor.

Du kan ladda ner Sahlgrenska Science Parks omvärldsrapport här.

Läs mer om trendspaningar, fakta och slutsatser från rapporten här.

Text: Kenny Genborg