Jenni Nordborg på Park Annual: ”Det behövs mer speed”

28 september, 2018

Tre faktorer avgör Sveriges konkurrenskraft i den snabba omställningen av vården och life science. Det är ett sammanfattande intryck från Park Annual 2018.

  • Regelverk för att bättre kunna utnyttja patientdata med hög kvalitet – en av Sveriges största tillgångar.
  • Ny akademisk utbildning som tar höjd för att digitaliseringsvågen sveper in över vården.
  • Ökat tempo, såväl i digitalisering, internationalisering och samarbete över gränserna.
  • Vi har så mycket på gång i Sverige, massor av kompetens och är så starka på samarbete. Men vi är inte lika bra på speed, sa regeringens life science-samordnare Jenni Nordborg på den internationella life science-konferensen Park Annual som Sahlgrenska Science Park i år arrangerade för trettonde gången.
  • Vi måste fokusera på några områden för mycket snabbare få resultat.

Hennes uppdrag att leda arbetet med en ny nationell life science-strategi som siktar tio år framåt i tiden. Då gäller det att lyssna in, föra dialog och förankra. Men det är parallella processer påpekar hon. Det måste hända saker nu direkt, samtidigt som strategisk helhetssyn är förutsättningar för framgång i det långa perspektivet.

– Vi ser så mycket action och ett helt ekosystem som växer fram. Det som händer till exempel runt AstraZeneca BioVenturehub här i Västsverige förändrar helt hur vi samarbetar inom life science.

Etta på Jenni Nordborgs lista över strategiska områden som Sverige måste samla sig kring är mycket mer effektiv användning av hälso- och patientdata.

– Vi har unik kvalitet i data. Alla som jobbar med AI letar efter just detta. Men vi måste få till helhetslösning för användning av data inom life science. Det handlar om lagar, regleringar och säkerhet, men också om tillgänglighet, påpekade hon.

Digitaliseringen öppnar helt nya möjligheter för både näringslivet som utvecklar nya tjänster och produkter inom life science, och för att tackla vårdens utmaningar.

Men det innebär också en stor utmaning för utbildningssektorn och universiteten. Det var Sahlgrenska Akademins nya dekan Agneta Holmäng inne på i sin presentation.

Text: Kenny Genborg