Jämnt tryck med PressCise

20 augusti, 2013

Efter viktigt stöd från BIO-X i Västra Götalandsregionen har PressCise nyligen fått en första finansiering via Vinnovas program VINN Verifiering 2013. Inför och under Park Annual i Göteborg den 12 september berättar PressCises forskare om utvecklingen av det unika bandaget med ett visuellt signalsystem.

Att linda bandage för att stoppa underhudsblödningar är en svår konst. Idag varierar resultatet efter till exempel åderbråcksoperationer eller bensår därför en hel del beroende på utbildning och erfarenhet hos den som lindar. Så vill naturligtvis ingen ha det!

Ett jämnt tryck är mycket viktigt för patientens välmående och minskar även sjukvårdskostnaderna eftersom det blir rätt från början. Med det smarta bandaget kan alla snart linda rätt och patienten kan känna sig trygg under omvårdnad och läkning. ”I samarbete med Textilhögskolan och Smart Textiles i Borås har vi utvecklat ett bekvämt bandage i ett nytt, elastiskt material. Nyligen har vi dessutom genomfört en studie med tryckmätare, där PressCise visade överlägset jämnast tryck, oberoende av vem som lindade och var på benet bandaget lades”, säger professor Torbjörn Lundh, Chalmers och Göteborgs universitet.

Att kunna lita på att trycket blir jämnt är ett stort framsteg. Dagens problem med rejäla blåmärken, svullnad, smärtsam eller utdragen läkning kan därmed minimeras. Nu i höst genomförs en mer omfattande studie, där Vinnova vill se verifieringsresultat för minskad variation av tryck inför nästa planerade finansieringssteg.

BIO-X i Västra Götalandsregionen var en viktig språngbräda. ”Ekonomiskt stöd är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta utvecklingsarbetet. BIO-X var ett betydelsefullt förstasteg och VINN Verifiering ytterligare ett steg framåt. Stödet från BIO-X var extra viktigt inför ansökan till Vinnova, både utifrån det faktum att vi blivit utvalda och processens konkreta tips på presentationsform etcetera”, framhåller Torbjörn Lundh.

Patientnyttan är stor och användarvänligheten fantastisk. Ett streck längs benet visar tydligt och pedagogiskt att man lindat rätt. I framtidsplanerna ingår att utveckla ett antal bandage utifrån de kompressionsklasser som används som riktlinjer inom vården (vid olika skador). Ytterligare betydande målgrupper finns inom egenvården.

”Det finns många förbättringsmöjligheter i gränslandet mellan matematik och sjukvård. Att ställa rätt frågor är viktigt för att få fram nya, unika och till synes enkla lösningar, avslutar Torbjörn Lundh engagerat. Matematik är viktigt, så även textil.

För mer information, v g kontakta Torbjörn Lundh, telefon 073-152 63 20, e-post torbjorn.lundh@chalmers.se

PressCise och andra spännande innovationer presenteras på Park Annual i Göteborg den 12 september! Arrangör är Sahlgrenska Science Park.

Text: Annika Åkervall