IRLAB använder AI-metodik

26 mars, 2018

Ett av de spännande västsvenska bolagen som är med i AI-kartläggningen är IRLAB Therapeutics som utvecklar läkemedel för behandling av sjukdomar i hjärnan, idag med fokus på Parkinsons sjukdom. Peder Svensson höll en intressant presentation och berättar nu lite om bolagets utmaningar.

– Vi utnyttjar AI-metodik för att upptäcka och utveckla de kandidater som kommer vara mest effektiva och säkra som läkemedel. Den största utmaningen för att lyckas med detta är att kunskapen om hur hjärnan fungerar när den är frisk och vid sjukdom är begränsad.

– Processer i hjärnan är komplexa och samband mellan kandidaternas egenskaper i modeller i lab-miljö och hur de fungerar för att motverka sjukdom hos patienter är inte linjära. För att möta denna utmaning har vi utvecklat en forskningsplattform, ISP – Integrative Screening Process, som bygger på systembiologi.

– ISP är uppbyggd kring en unik databas av systematiskt insamlad och strukturerad information om läkemedel och testsubstansers effekter på beteende, neurotransmission och genuttryck i hjärnan. Data analyseras och behandlas med machine learning metoder, där stor vikt har lagts vid att samla data som är fullt jämförbara mellan kandidater och olika mekanismer och som beskriver effekter på samspelet i hjärnans nätverk, s.k. konnektivitet.

Av de utmaningar som lyfts fram i rapporten rankar Peder Svensson de 3 viktigaste:

  1. Structure and annotate data
  2. Which data sets are the most important ones?
  3. Complexity is a limiting factor

För mer information, kontakta Peder Svensson, Ph.D., Dir Comp Chem & Biol, CIO, IRLAB Therapeutics,  telefon 0730-75 77 03, e-post peder.svensson@irlab.se