IRLAB gör Fas II-studier på Parkinsons

6 april, 2017

Forskningsbolaget har nyligen noterats på börsen och genomfört en nyemission om 115 MSEK, vilket möjliggör två viktiga studier kring behandling av Parkinsons sjukdom. Patientnyttan är i fokus för IRLAB som vill fortsätta växa i Göteborg.

– Tillskottet av kapital ger oss möjlighet att genomföra två Fas II-studier, med start i år. Vi har även rekryteringsplaner och vi ska växa här i Göteborg, där vi har tillgång till viktig kompetens och en effektiv samarbetsmiljö” säger Nicholas Waters, VD för IRLAB Therapeutics AB.

Integrative Research Laboratories handlar om företagets integrativa forskningsmetod men vi enas snabbt om att tolkningen In Real Life också stämmer in. Sjukdomar i hjärnan ökar i takt med att vi blir äldre och det behövs verkligen bättre behandling.

Globalt har drygt 6 miljoner människor diagnosen Parkinsons. Sjukdomen beror på att antalet dopaminceller i hjärnan långsamt minskar, vilket bland annat påverkar rörelsemönster och tankar. Det finns bra behandling för detta men efter några år avtar tyvärr effekten och patienten drabbas då av ofrivillig överrörlighet såsom skakningar (ibland även av hallucinationer eller psykoser). Med stigande ålder drabbas Parkinsonpatienter också av demens men har svårt att tåla dagens demensläkemedel.

– Vår främsta drivkraft är att utveckla nya, effektiva läkemedel som kan underlätta vardagen för Parkinsons-patienter och deras anhöriga, säger Nicholas Waters. Det märks att han brinner för området och med bolagets lovade substanser IRL752 och IRL790 är de förhoppningsvis på god väg. Att kunna mildra symtom och helst även bromsa sjukdomsförloppet över tid vore såklart ytterst önskvärt.

Förutom nyttan för alla drabbade individer, inklusive närstående, talar vi om samhällsnyttan i stort. Enligt en publikation från 2010 kostar hjärnans sjukdomar samhället cirka 800 miljarder EURO per år.

IRLAB Therapeutics grundades år 2013 och har idag 12 heltidstjänster, fördelat på 16 erfarna personer. Som kommunikatör gillar jag varumärkesapproachen med numrering av substanser, helt enkelt i ordningsföljd allt eftersom de metodiskt syntesiterat molekyler. Klart, kort och koncist!

– En styrka med IRLAB är att vi har flera projekt igång. Alla har stor potential men det är också ett sätt att reducera riskerna, menar Nicholas Waters. Han tillägger att Sverige har en unik position i Europa och en börs där mindre bolag kan leva och arbeta. Eftersom företaget redan från början hade strategin att finansieras från den privata marknaden passade det bra med introduktion på First North Premier.

Som kuriosa kan nämnas att Nicholas Waters började sin forskning inom området som doktorand för professor Arvid Carlsson, sedermera Nobelpristagare, och att de tidigare följdes åt i olika företag under ett antal år. Det är alltid lika spännande att träffa människor som brinner för nyttiggörande av forskning!

 

Text: Annika Åkervall

Foto: Jäger Aren