IRLAB börsraket i Göteborg

24 november, 2017

Patientnyttan är i fokus för IRLAB som utvecklar behandling av Parkinsons sjukdom. I ett intressant GP-reportage framgår att börskursen stigit med 140 % sedan introduktionen i år.

– Vår främsta drivkraft är att utveckla nya, effektiva läkemedel som kan underlätta vardagen för Parkinsons-patienter och deras anhöriga, säger Nicholas Waters, VD för IRLAB Therapeutics.

Med bolagets lovade substanser IRL752 och IRL790 är de förhoppningsvis på god väg. Fas II-studier för båda substanserna har startat nu i höst och intresset från omgivningen är stort. Att kunna mildra symtom och helst även bromsa sjukdomsförloppet över tid vore såklart ytterst önskvärt.

Integrative Research Laboratories (som har sin verksamhet i Biotech Center) handlar om företagets integrativa forskningsmetod men tolkningen In Real Life stämmer också in. Sjukdomar i hjärnan ökar i takt med att vi blir äldre och varje år ökar antalet Parkinsonpatienter i Västvärlden med cirka 4 %. Globalt har drygt 6 miljoner människor diagnosen Parkinsons.

Sjukdomen beror på att antalet dopaminceller i hjärnan långsamt minskar, vilket bland annat påverkar rörelsemönster och tankar. Det finns bra behandling för detta men efter några år avtar effekten och patienten drabbas då av ofrivillig överrörlighet såsom skakningar (ibland även av hallucinationer eller psykoser). Med stigande ålder drabbas Parkinsonpatienter också av demens men har svårt att tåla dagens demensläkemedel. Börskursen baseras på förväntningar och behovet är stort. Samhällskostnaden för hjärnans sjukdomar uppskattas till > 800 miljarder EURO per år.

Text: Annika Åkervall  Foto: Jäger Aren