Investering och tillväxt i Captario

17 augusti, 2015

Förbättrad beslutsanalys har hjälpt såväl stora som små läkemedelsbolag att öka värde. Captario möter nu ett extra stort intresse på marknaden och med ökade resurser är de redo för större utmaningar internationellt. Tillväxten syns bland annat genom spännande avtal, nyanställningar och större verksamhetsyta på Sahlgrenska Science Park.

Almi Invest har tillsammans med tre affärsänglar investerat i företaget. Emissionen var uppdelad i två omgångar och eftersom säljmålsvillkoren är uppfyllda kom ökade resurser bolaget till del under sommaren.

”Det ser väldigt positivt ut. Under den här säsongen har vi framgångsrikt levererat vår lösning Captario SUM till mindre läkemedelsföretag, där detta hjälpt dem att öka sitt värde och samtidigt begränsa risk. När man gör den kvantitativa utvärderingen av alternativen leder det ofta till nya och bättre idéer” säger Johannes Vänngård, VD för Captario.

Han trivs uppenbarligen med den spännande cykeln av kreativ design och beslutsanalys och ser nu fram emot internationella möjligheter. ”Vi har genomgått Sahlgrenska Science Parks internationaliseringsprogram och det var en jättebra ögonöppnare. Att finnas i den här miljön har lett till affärer och idag har vi nya kontakter både inom EU och i USA. Nu har vi skrivit avtal med ett av de allra största läkemedelsföretagen och vi för diskussioner med flera stora företag om pilotstudier”, berättar Johannes Vänngård.

Captario utvecklar en molnburen tjänst för kreativ design och beslutsanalys inom läkemedelsutveckling.