Intresserad av samarbeten mellan forskare och företag? Lär dig om möjligheter med EATRIS den 15 november!

9 november, 2016

En svensk nod inom EATRIS (European Advanced Translational Research InfraStructure) håller på att etableras. Syftet med verksamheten är att möjliggöra en bättre användning av befintlig infrastruktur i Europa och göra den tillgänglig både för akademiker och företag inom life science-området.

”EATRIS fungerar som en enhetlig samordnare av mer än 80 centra i Europa, uppdelade som fem plattformar: ATMP (Advanced therapy medicinal Products), biomarkörer, imaging & tracers, små molekyler och vaccin” enligt Ulrika Bäckman, vår nationella EATRIS-koordinator med verksamhetsplacering i Uppsala. Hon håller ett frukostföredrag i Biotech Center tisdagen den 15 november. Läs mer och anmäl dig här

Vetenskapsrådet står idag för Sveriges medlemskap, vilket möjliggör för universitetens forskare att kostnadsfritt ansluta sig till EATRIS. Uppsala Universitet deltar som första svenska universitetet i samarbetet där resurser inom Imaging & tracing, biomarkörer och små molekyler anslutit som faciliteter till EATRIS under 2016. Är Göteborg nästa möjliggörare? Kanske har du som forskare eller entreprenör goda idéer?

Eftersom den svenska noden är under uppbyggnad finns vissa möjligheter att påverka, framför allt om det är något som just ditt universitet eller företag vill engagera er i vidare framöver. Att främja samarbeten är viktigt, inte minst för life science-industrin i Västsverige.

I en nyhet från Sweden BIO lyfts syftet med EATRIS verksamhet i korthet fram enligt nedan:

  • Möjliggöra en bättre användning av befintlig infrastruktur inom akademin och göra den tillgänglig för akademiker, SME:s och större läkemedelsbolag (nationellt/internationellt)
  • Främja kunskapsutbyte och uppmuntra samarbete mellan akademi och näringsliv i Europa
  • Öppna upp befintlig infrastruktur inom akademin i Europa och göra den tillgänglig för alla verksamma inom translationell forskning
  • Möjliggöra effektivare sätt att omvandla grundforskningens upptäckter till nya läkemedel/produkter
  • Engagera ledande akademiska forskningscentra för att stödja utvecklingen av nya läkemedel/produkter
  • Utnyttja  EATRIS som enhetlig samordnare av ett flertal centra i Europa
  • Fördela projektförfrågningar till EATRIS och matcha mot de forskningsresurser som anslutit sig

Frukostmötet den 15 november är ett event inom Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen. Arrangör är Sahlgrenska Science Park & Business Region Göteborg. Välkomna!
EU+VGR-logga