Insplorion till Aktietorget

19 maj, 2015

Nanoteknik har många användningsområden. Tillväxtbolaget Insplorion på Sahlgrenska Science Park befinner sig idag i en mycket spännande fas och växer allra mest inom life science. Nu genomförs en nyemission med siktet inställt mot listning på Aktietorget. I samband med detta genomför företaget en ”Road show” och presenterar i dagarna sin verksamhet i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

”Vårt fokus mot life science de senaste två åren börjar nu få genomslag. De tidigaste kunderna börjar få ut sina första vetenskapliga publikationer, vilket visar att vår teknik har en viktig roll att fylla. Nu vill vi ta det spännande steget vidare från start up-bolag till börsbolag och inför listningen är det viktigt att ta in tillräckligt med kapital för att kunna ”gasa”, säger Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion.

Insplorion har bland annat utvecklat ett CE-märkt mätinstrument som idag säljs till viktiga opinonsbildare globalt. Nanoteknik spänner brett och är en vedertagen del inom många områden, där det handlar om att förstå och designa så små bitar att man kommer in på molekylärnivå. Idag arbetar forskare på molekylär nivå inom allt fler och olika områden och allt eftersom Insplorion fokuserat mer på mätning i vätska har intresset från biotekniksfären ökat. Instrumentet XNano II säljs idag i ett grundpaket med Insporions egenutvecklade mjukvara, en optisk hårdvarumodul och mätceller som är anpassade för specifika mätbehov (t ex i vätska eller gas).

Life science är alltså en av flera inriktningar för företaget som idag har 4 anställda och flera produkter på marknaden. Insplorion är sprunget ur Chalmers. Verksamheten startade 2008 som ett samarbete mellan forskare på avdelningen för klinisk fysik och Chalmers entreprenörsskola.

Patrik Dahlqvist genomför nu en ”Road show” med presentationer av Insplorions verksamhet. Se www.insplorion.com för tider och anmälan till möten i Stockholm (20/5), Göteborg (21/5) eller Uppsala (21/5) samt Inbjudan till teckning av aktier i Insplorion.

För frågor eller mer information v.g. kontakta VD Patrik Dahlqvist via e-post patrik.dahlqvist@insplorion.com eller telefon 0723-62 32 61.