Insplorion tar in mer ägarkapital

10 juni, 2019

Patrik Dahlqvist, vd Insplorion

Insplorion, vid Sahlgrenska Science Park, tar in 33,1 miljoner i en nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare. Syftet är att starta volymförsäljning av en sensor för att mäta luftkvalitet.

”Kapitaltillskottet ger Insplorion möjlighet att utöka organisationen för att få ökad kraft i lanseringens- och säljarbetet av luftkvalitetssensorn”, skriver vd Patrik Dahlqvist i prospektet.

Insplorions egenutvecklade sensorplattform gör det möjligt att mäta partiklar på nanonivå. Den används i dag i forskningsinstrument, luftkvalitetsensorer och batterisensorer. 

Användningen för forskningsinstrument är redan inne i en kommersiell fas. Men nu ska även sensorer som mäter luftkvalitet lanseras i stor skala. Kunderna förväntas bland annat finnas i kommuner och städer som behöver mer noggranna metoder för att kontrollera luftmiljön.

Testas på hustak

”Det senaste halvåret har vi sett hur tekniken börjat prestera väl även i verkliga miljöer”, skriver Patrik Dahlqvist och hänvisar till resultat bland annat från en sensor som är placerad bredvid en referensstation i centrala Göteborg.

Enligt Insplorion är befintliga mätsystem otillräckliga för att mäta den verkliga luften vi andas.

”De få stationer som finns på utvalda hustak i de största kommunerna räcker för dagens lagkrav på luftmätning, men det räcker inte som beslutsunderlag för infrastruktursatsningar eller mer direkt styrning av trafikflöden.”

Insplorions aktier handlas på Spotlight Stockmarket. Teckningskursen är satt till 11,50 per aktie.

Fakta: Insplorion AB är en del av innovationsmiljön vid Sahlgrenska Science Park. Bolagets teknik gör det möjligt att studera processer på ytor och i tunna skikt på nanonivå. Sensorernas höga känslighet, robusta karaktär och möjlighet till miniatyrisering, lämpar sig i tuffa miljöer på fältet, inom industrin eller i korrosiva miljöer som i ett batteri.