Insplorion stärkta i Tyskland

9 december, 2015

Tyskland är idag Europas största marknad inom nanoteknik. Företaget Insplorions ställning på den tyska marknaden stärks nu väsentligt genom ett avtal med en lokal distributör – en milstolpe för det numera börsnoterade nanoteknikföretaget som har sin verksamhet på Sahlgrenska Science Park.

LOT-QuantumDesign GmbH kommer framöver att stå för försäljningen av Insplorions mätinstrument i både Tyskland och Österrike.

”Vi känner distributören sedan tidigare och vet att de bara ta in produkter som de tycker är tillräckligt mogna och har god marknadspotential. Det är ett gott betyg för våra produkter och vi är mycket glada över samarbetet”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Den tysktalande marknaden är viktig, potentialen för de närmaste åren är 50-100 instrument à en halv miljon kronor. Instrumentet gör det möjligt att mäta på nanonivå och kunderna är främst universitetet och forskningsinstitut. Nanoteknik spänner brett och är idag en vedertagen del inom många områden, där det handlar om att förstå och designa så små bitar att man kommer in på molekylärnivå.

Insplorion är i stort sett ensamma om sin teknik. Huvudpatentet har godkänts i Japan och behandlas nu i EU, USA och Kina. Bolaget har det senaste året fokuserat på att utveckla sin produkt och börjat sälja den på den globala marknaden parallellt med att utveckla en sensor för olika applikationer. Idag har Insplorion 7 anställda.

För mer information, kontakta VD Patrik Dahlqvist via e-post patrik.dahlqvist@insplorion.com eller telefon 0723-62 32 61.