Innovationsupphandling och dialog i fokus för VGR

23 augusti, 2016

Det var många som var nyfikna på innovationsupphandling och hur företag kan göra affärer med Västra Götalandsregionen. På vårt första Catalyser-event i höst delade Catarina Sjöling och Martin Jakobsson från enheten för Koncerninköp, Inköpsstrategi och utveckling med sig av sina erfarenheter. De berättade om hur regionen arbetar med upphandling och om hur framtiden ser ut. En kick-off för fortsatt dialog!

Idén med innovationsupphandling är att gynna innovationer samt se till offentlig upphandling inte begränsas till befintliga lösningar. Det är ett viktigt verktyg för att fånga upp nytänkande och åstadkomma en långsiktig utveckling för att kunna möta samhällets utmaningar och samtidigt främja tillväxt av konkurrenskraftiga, innovativa företag. Idag har Västra Götalandsregionen cirka 13 000 leverantörer.

Sedan november har Koncerninköp uppdraget att utveckla regionens arbete med innovationsupphandlingar och formerna för det. Värt att notera är att man inte jämför olika produkter med varann utan bedömer anbud utifrån de krav som ställts från början. Behoven formuleras så tydligt som möjligt i en kravspecifikation. Lagen om offentlig upphandling styr och syftet är naturligtvis ordning och reda, med verksamhetsstyrda behov i fokus. Arbetet är lösningsorienterat och ger många möjligheter för nya funktioner.

Deltagarna anammade uppmaningen till mer dialog direkt. Att hålla koll på de avtal som finns och i god tid höra av sig och tala om att man tror sig ha en bättre lösning är idéer att ta med sig. En annan är att det finns en offentlig databas, där man kan prenumerera på alla myndigheters offentliga upphandlingar inom ett visst område. Västra Götalandsregionen har även planer för en leverantörsdag framöver.

Inom initiativet Catalyser möts life science-industrin i Västverige. För mer information, kontakta Åsa Lundström projektkoordinator, telefon 0707-34 99 76 eller läs mer här. Catalyser finansieras av EU och Västra Götalandsregionen.

EU+VGR-logga