Innovationskraft på Thorax

7 februari, 2013

Tillsammans med Innovationsslussen genomför Sahlgrenska Science Park i vår åtta innovationsmöten för de olika arbetslagen inom Thoraxoperation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Seminarierna sätter fokus på ”innovationstänk” i vardagen och är i sig ett bra exempel på samverkan och drivkraft.

Initiativet kommer denna gång från Sahlgrenska Universitetsjukhuset. – Jag kom på att det vore intressant för vår personal att känna till hur man kan gå tillväga när det gäller innovationer och tog därför kontakt med Sahlgrenska Science Park som gillade idén. Intresset för seminarierna är stort och de som redan har deltagit är väldigt nöjda med lagdagen, säger Kajsa Strahl-Henriksson, avdelningslärare på Thoraxkliniken.

Även om några mötesdeltagare spontant tvekar över den egna innovationskapaciteten enas vi snart om att det till stor del handlar om att stanna upp, utmana vanan och våga släppa fram kreativiteten. Kreativitet och innovation hör nära samman och när man väl har börjat tänka i dessa banor kanske man ser eventuella problem med nya ögon.

Idéer från vårdpersonal kommer ofta till av en slump, till exempel för att man retat sig på något som inte riktigt fungerar. Och även om man bara tycker sig ha ett embryo till lösning är det värt att ta kontakt med Innovationsslussen, antingen genom verksamma idétransportörer eller via Idéfabriken som är en ny satsning på nätet. – Man får en annan hävstångseffekt när man är fler som tänker på samma sak och det kan leda till viktiga förbättringar inom vården, säger Mats Fridh, projektkoordinator för Innovationsslussen.

Innovationsslussen är ett projekt som ska utveckla och förenkla sättet att ta tillvara idéer inom Västra Götalandsregionen. Projektet ska förstärka länken mellan hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och Västra Götalandsregionens innovationssystem, där Sahlgrenska Science Park är en mycket viktig del. Samverkan är naturligt och prioriterat.

Exempelvis ingår Sofia Ström, affärsutvecklare på Sahlgrenska Science Park, i det s.k. prioriteringsrådet, expertkommittén som bedömer inkomna idéer och bidrar med råd och erfarenhet redan på ett tidigt stadium. När idéutvecklingsarbetet kommit vidare behöver idén föras ut på marknaden så att produkten eller tjänsten kan komma till stor nytta inom vården. – Om det är aktuellt att starta upp ett företag är det då naturligt att lämna över stafettpinnen till Sahlgrenska Science Park som redan är insatta, säger Mats Fridh.

För mer information, kontakta Sofia Ström, Sahlgrenska Science Park, telefon 070-713 11 50 eller e-post:
sofia.strom@sahlgrenskasciencepark.se. Se även www.vgregion.se/innovationsslussen