Innovationsfondens 20 MSEK gör skillnad

27 februari, 2017

Det finns en stark innovationskraft i Västsverige. Innovationsplattformen som fick ansvaret för att administrera Innovationsfonden kunde glädjas över många ansökningar och en bra kraftsamling strax före jul. Nu har 31 projekt beviljats full finansiering och 8 projekt får förstudiemedel 2017.

– Det är viktigt för fonden att stödja båda dessa grupper, säger Mats Andrén, nytillträdd projektledare för Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen.

Projekten kommer att följas under året via månadsvis rapportering. Även de villkorade projekten har möjlighet att få full täckning efter bedömning av respektive förstudie i mars 2017.

Lina Strand Backman, enhetschef för Innovationsplattformen berättar att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog beslutet om Innovationsfonden så sent som i september 2016. Därför var det extra värdefullt att alla involverade aktörer ställde upp helhjärtat. Tre förbedömningsgrupper granskade och bedömde samtliga 177 inkomna ansökningar, därefter valdes ett antal ut för slutbedömning och beslut. I varje bedömningsgrupp deltog medarbetare från regionens olika förvaltningar och innovationsaktörer med stor kompetens och erfarenhet inom sina yrkesroller. Sahlgrenska Science Park var exempelvis med i förbedömningsgruppen för innovationer kopplade till eHälsa och i slutbedömningsgruppen som leddes av Peter Lönnroth, biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

– Detta var ett intensivt och viktigt arbete precis före jul och vi är glada och tacksamma över det fantastiska engagemanget. Vi tror också att detta ökar ansökningar från VGR till andra utlysningar, säger Lina Strand Backman.

Under 2017 går nu 20 miljoner kronor till utveckling av nyskapande lösningar, vilket handlar om produkter, tjänster eller idéer som löser ett problem inom hälso- och sjukvården. Innovationsfonden är till för vårdmedarbetare som vill ha stöd för att utveckla nya lösningar inför framtidens vård. Flera av projekten som sökte har inlett eller tänker sig samarbeten med företag. – Att innovationer tas fram i samverkan mellan vården och industrin ser vi som mycket positivt, säger Lina Strand Backman. Syftet är att bidra till stärkt innovationsförmåga inom hälso- och sjukvård.

Läs om beviljade projekt här och mer om vilka som deltog i bedömningsgrupperna här

Även de projekt som inte bifölls hoppas Lina och Mats ska känna sig stimulerade att arbeta vidare med sina projekt och idéer, kanske med stöttning från Innovationsplattformens ordinarie verksamhet.

Västra Götalandsregionen har en uttalad ambition att tillvarata den omställning och nya arbetssätt som innovation och digitalisering innebär. Inrättandet av Innovationsfonden ska möjliggöra ett snabbt införande, utvärdering samt implementering av nya arbetssätt och innovativ teknik.

 

Text: Annika Åkervall, Salgrenska Science Park