39 projekt beviljades medel ur Innovationsfonden

29 januari, 2018

Innovationsfonden stimulerar innovationskraften från vården med patienten i fokus. Nyligen beviljades 39 projekt medel för innovationsprojekt under 2018.

– Vi deltog i slutbedömningen och det var överlag hög kvalitet, säger Charlotta Gummeson, VD, Sahlgrenska Science Park.

Under 2018 kommer det finnas två utlysningstillfällen att ansöka om finansiering för Nivå 1, den första startar den 19 februari (nästa den 2 maj).

Läs mer om Innovationsfonden som leds av Innovationsplattformen, Västra Götalandsregionen.