Innovation möter upphandling

7 februari, 2019

Som entreprenör på Sahlgrenska Science Park får man tillgång till viktiga utbildningsseminarier. Tidig dialog med kunden kan vara avgörande när det gäller lösningar på vårdens utmaningar, likaså att ha koll på upphandlingsprocessen.

– Vi jobbar mycket för att man så tidigt som möjligt ska förstå kunden, säger Ted Ternander, affärsrådgivare och ansvarig för Acceleratorn på Sahlgrenska Science Park.

-Ta reda på vilka de verkliga behoven är. Och säkerställ en kunddriven produktutveckling, genom att ställa rätt frågor.

Att vi håller utbildningsseminarier uppskattas av entreprenörerna i Acceleratorn. När innovation möter upphandling blir det extra intressant.

– Det är alltid bra med utbildning, man lär sig hela tiden, säger Constantin Raduti, Biomedicals Sweden.

– Det som var väldigt intressant var att man alltid ska gå in i en upphandling utan förutfattade meningar. Man ska ta en diskussion och vara öppen. Då kommer det att leda till nå´nting bra.

Biomedicals Sweden står bakom Uviren, en ny metod att behandla urinvägsinfektioner utan att använda antibiotika.

– Urinvägsinfektion är vanligt i alla åldrar. En bra insats för samhället innebär att minska lidandet för individerna och minska risken för antibiotikaresistens. Vi har gjort en pilotstudie med bra resultat. Nu kommer RISE att göra en lab-studie för att validera metoden, säger Constantin Raduti.

Möjligheter via anbud

Innovationsupphandling är ännu inte ett specifikt begrepp. Men många talar om att öppna upp för nya idéer, genom att uttrycka vad man vill uppnå. Ett exempel som Jenny Engström, VD för Dialogmakarna, nämner är: Vi vill ha mätta och glada äldre, som använts istället för att tala om maten.

Stora utmaningar innebär stora möjligheter, inte minst via Agenda 2030.

Exempelvis kan Music Doll knytas till Agenda 2030, som lyfter fram att det är jätteviktigt att ha ett positivt och utvecklade liv, även när vi blir äldre. Den kognitiva förmågan att uppfatta musik är värdefull. Music Doll har en lösning för hur man kan använda musik för att underlätta tillvaron för demenssjuka.

– Jag skulle vilja nå ut mer, så att fler inser att detta skulle vara bra till exempel på äldreboenden. Upprepade positiva upplevelser är viktigt för alla, säger Ulf Wahlström, VD för Music Dolls.

– Kombinationen av nätverk och information är värdefull. När vi i uppföljningen träffar de som har behoven ser jag möjligheter till att kunna skapa upp.

Undersökningar visar att 45 procent av de som skickar in anbud hamnar i något ramavtal.

– I genomsnitt kommer det in 4,1 anbud på de annonserade anbudsförfaranden men typvärdet är cirka 2, så här finns stora möjligheter, säger Jenny Engström.

För ökad konkurrenskraft behöver man veta vad man vill och vad man vill bidra med i den offentliga affären. Och ha dialog. Eller kanske nya samarbeten, samtidigt som man behöver vara medveten om att det mesta är offentlig handling. I en upphandling måste man alltid konkurrensutsättas.

Share & Dare

Den 24 april finns möjlighet att pitcha för äldreomsorgen och få snabb feedback genom eventet Share & Dare – innovatörer möter behovsägare. Ett företag som redan beslutat att vara med är Music Doll. Är du också intresserad av att pitcha, hör av dig till Ted Ternander.

Hur kan innovationstävlingar hjälpa eller stjälpa i ett upphandlingsalternativ? Detta är temat för nästa #upphandlingspub den 28 mars. Mer information kommer.

LÄS MER: Unik chans att lära av vårdens upphandlare

LÄS MER: Vårdens behov ställer nya krav

På bilden syns Constantin Raduti, Biomedicals Sweden och Jenny Engström, Dialogmakarna.


Ted Ternander
Affärsrådgivare med ansvar för vårt internationaliseringsprogram
+46 703 969 309