Inkubatorn växer

14 februari, 2011

Nu står det klart att Sahlgrenska Science Parks inkubator utökas med företaget Surgicon, som redan idag är lokaliserat inom företagsparken.

Surgicon är ett företag som arrangerar utbildningskongresser för kirurger. För närvarande pågår bland annat planeringsarbetet inför SurgiCON – 1st World Congress on Surgical Training, som kommer att genomföras på Svenska Mässan i Göteborg den 8-9 september 2011.

”Att inkubatorverksamheten fortsätter att växa visar på att det finns en stark utvecklingspotential inom Life Science-området i regionen, vilket är mycket positivt”, säger Erik Bengtsson, inkubatoransvarig, Sahlgrenska Science Park.

Pressrelease från Surgicon, klicka här