IBS i fokus

8 mars, 2012

I samband med Internationella Kvinnodagen uppmärksammas mag-tarmsjukdomen IBS (Irritable Bowel Syndrome) lite extra. År 2012 är utsett till IBS-år och ett led i arbetet med att sätta fokus på sjukdomen var presseminariet IBS – inget man vågar prata om, eller? som anordnades av Mag- och tarmförbundet i samarbete med Calmino group, ett tillväxtbolag med verksamhet inom Sahlgrenska Science Park.

– Mag-och tarmförbundet har utsett 2012 till IBS-år i syfte att öka kunskapen och minska tabun och seminariet var intressant och givande, säger Tobias Kisker, VD, Calmino group.

Seminariet belyste nya forskningsrön kring orsaker till IBS, hur det är att leva med sjukdomen och vad man kan göra för att lära sig hantera den, exempelvis delta i IBS-skola som idag finns på Ersta sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fler kvinnor än män är drabbade av IBS, som är en funktionell mag-tarmstörning. Sjukdomen är individuell men smärta, diarré och/eller förstoppning liksom en känsla av uppblåsthet i magen är vanligt. Kvinnliga IBS-patienter upplever sina mag-tarmsymtom som svårare, de har mer besvär från andra organ och är känsligare för födoämnen än män med IBS.

Calminos hemsida http://www.calmino.com/