IBCT först in i nya mikrobiologilabbet

4 november, 2010

Sahlgrenska Science Parks nybyggda mikrobiologilaboratorium står nu helt klart, vilket innebär en expansion om 150 m2 och nya möjligheter till funktionell utveckling. I dagarna flyttar de första hyresgästerna in. Det är Institutet för Biomaterial och Cellterapi (IBCT) som ser fram emot att utöka sin verksamhet inom mikrobiologisk forskning och utveckling.

IBCT:s uppdrag är att initiera och driva grundläggande och internationellt konkurrenskraftiga forsknings-och utvecklingsprojekt inom området biomaterial och cellterapi, i samråd med olika regionala aktörer. Syftet är att gynna tillväxten i regionen. I Göteborgsregionen finns mycket kunskap inom biomaterial och cellterapi och institutet strävar efter att ligga i framkant inom olika projekt.

”Tillgången till laboratorielokaler och miljön inom Sahlgrenska Science Park är otroligt viktig för vår verksamhet. Idag arbetar vi inom ett flertal projekt, där det är nödvändigt att ta med bakterier i ekvationen när man studerar material i kontakt med kroppen eller varför sår inte läker. Och det kan vi göra nu i det nya mikrobiologilabbet” säger Jenny Mossberg, projektledare, IBCT.

Institutet för Biomaterial och Cellterapi är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park sedan år 2005 och kommer att fortsätta bedriva cellodlingsarbetet i nuvarande laboratorielokaler samt ha kvar nuvarande kontor.

För mer information, kontakta Jenny Mossberg, IBCT, telefon 031-741 17 55.

Vill du veta mer om lokalmöjligheter i det nya mikrobiologilaboratoriet tar du kontakt med;
Patrik Hammar, telefon 031-741 17 08
e-post: patrik.hammar@sahlgrenskasciencepark.se