Hett i Almedalen: Etiska dilemman och AI

7 juli, 2019

Om digitalisering och AI har varit heta ämnen de senaste åren i Almedalen har det nu också pratats mycket om mänskliga värden. Och vikten av etik i kombination med AI har genomsyrat många samtal och seminarier.

Hur kan vi hantera etiska dilemman på rätt sätt? Hur säkerställer vi att egna fördomar inte programmeras in i algoritmerna? Och vem hålls ansvarig när AI begår fel? Det är några övergripande frågor som har ställts och som behöver fortsätta att diskuteras för att kunna leverera mer och bättre vård med hjälp av AI.

Lars Sandman (bilden) är professor vid Linköpings Universitet och inriktar sin forskning på organisationsetik inom hälso- och sjukvården. Hans fokus är på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder.

Vad är det viktigaste i diskussionen om AI och etik?

– Jag tror att det viktigaste är att vi har bra system för att utveckla teknologin när den väl kommer. Den generella diskussionen är viktig, att vi lyfter ett antal potentiella problem, men när det sedan kommer konkret AI-teknologi som vi vill använda, då måste vi göra en etisk analys och bedöma hur vi behandlar just den specifika tekniken när det gäller integritet, ansvarsfrågor och autonomifrågor. Det tror jag är viktigt, säger Lars Sandman till Sahlgrenska Science Park.


Jennifer Grönqvist
Affärsrådgivare healthtech och vårt samarbete i HealthTechNordic
+46 733 968 592