Hörselsystem når ut i världen

30 augusti, 2016

Göteborgsföretaget Otorix säljer sitt nyutvecklade hörselsystem till det världsledande österrikiska hörselföretaget MED-EL AG, för att tillsammans med dem kunna introducera produkten världen över. Många patienter som tidigare behövde opereras kan i framtiden komma att bli hjälpta utan kirurgi. I den nya lösningen som lanseras 2017 har implantatet kunnat ersättas med ett avancerat plåster.

”Detta innebär ett avstamp och vi räknar med att växa framöver. I Göteborg kommer vi att jobba vidare med nyutveckling och lansering, eftersom vi har produktkunskap”, säger Patrik Westerkull, grundare av och VD för Otorix.

Avancerade hörsellösningar är ett styrkeområde för regionen och grunden för detta är vidareutvecklingar av professor Per-Ingvar Brånemarks upptäckter inom området osseointegration, menar Patrik Westerkull. Han har tidigare lett Nobel Biocares hörseldivision och knoppade av och utvecklade den i Entific Medical Systems som sedan köptes upp av australienska Cochlear corp som nu bedriver verksamheten i Mölnlycke. Genom åren har han kommit i kontakt med innovationssystemet och framhåller att det är viktigt, inte minst ur nätverkssynpunkt.

Otorix har tidigare utvecklat nya hörselkoncept och sålde 2006 sin dåvarande teknologi till världens största hörapparatsföretag, Oticon AS i Danmark. Denna verksamhet bedrivs idag vidare i Oticon Medical i Göteborg där man byggt upp ett kvalitetsystem. Tusentals patienter runt om i världen har idag blivit hjälpta av den lösningen.

För mer information, se www.otorix.com eller kontakta Patrik Westerkull, via telefon 0708-733 707 eller e-post pw@otorix.com. Se även pressmeddelande från MED-EL som från början är ett spin off-företag från universitetsvärlden (idag har företaget cirka 1500 anställda).