Hon löser verkliga problem i en overklig värld

3 juni, 2019

– Är man intresserad av AI ska man inte lämna VR bakom, det händer häftiga saker här, säger Almira Thunström, verksamhetsutvecklare och forskare på Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den 26 september möter vi henne på Park Annual i Göteborg.

Vad ska du prata om?
– Jag ska prata om hur virtuell och förstärkt verklighet kan nyttjas som ett väldigt kraftfullt verktyg inom hälso- och sjukvården. Bland annat hur vi har använt VR inom psykiatrin hos patienter med posttraumatisk stress. De lider mycket av utmattning och har ett överaktivt stressystem efter traumatiska upplevelser. Det är några av de svåraste patientgrupperna att behandla.

Att bygga VR-avatarer som kan ingå i behandlingar kräver samarbete mellan grafiker, animatörer, hälso- och sjukvård, terapeuter och patienter för att de ska bli verklighetstrogna. Röstskådespelare spelar också en stor roll då tonalitet kan avgöra om en avatar upplevs som tillräckligt levande eller inte.

När kan vi se VR som en standard i vårdutbudet?
– Om två till tre år. Det är många projekt i gång på forskningsstadiet och flera av dem kommer jag att prata om på Park Annual. Men implementeringen står inte still bara för att forskningen pågår, det är många som satsar på tekniken i olika pilotprojekt och tar till sig existerande forskning.

Det har inte varit kostnadseffektivt att implementera VR-upplevelser förrän nu, menar Almira Thunström, men tillväxten av appar och billigare hårdvara har gjort det lättare att köpa in, implementera och hantera.

Så, vilka är utmaningarna idag?
– Det finns fortfarande rädsla och skepticism gentemot både innehåll och hårdvara. Många är rädda att det blir ett verktyg som köps in utan att det används. Det krävs också mer kompetens i hur man använder verktyget även om det blivit mer användarvänligt.

Vad driver utvecklingen framåt?
– Det är framför allt de som provar på VR och som upptäcker att det är ett kostnadseffektivt verktyg som driver utvecklingen framåt. När man väl har provat en gång så vill man fortsätta.

– VR möjliggör stora förändringar i utbudet av de behandlingar patienten kan få. Vid social fobi till exempel, kan man återskapa ett café eller ett bibliotek istället för att fysiskt ta patienten till en viss plats.

Almira Thunström skriver populärvetenskapliga sammanfattningar av VR-forskning på immersivt.se och driver också vrpsykiatri.se som är en ideell och oberoende sajt som slussar vidare till utvecklare och forskare.

– Intresset är stort även om man inom hälso- och sjukvården pratar mycket om AI nu. Det man inte alltid inser är att det är mycket kraftfull AI inne i VR-upplevelserna också, där man har avatarer och använder sig av röstinteraktion. Är man intresserad av AI ska man inte lämna VR bakom, det händer häftiga saker här.


Jennifer Grönqvist
Affärsrådgivare healthtech och vårt samarbete i HealthTechNordic
+46 733 968 592