Högst tillväxt i Västsverige

12 april, 2018

Tillväxtanalys har just kommit med sin nya rapport: Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys. Glädjande nog ökar anställda allra mest i Västsverige.

Mellan åren 2014 och 2016 ökade antalet anställa inom branschen i Västsverige (VGR/Halland) med 529 anställda. Inom antal anställda i branschen är vi därmed nr 2 i Sverige med 19,2 %.

Digital hälsa är ett område som växer snabbt och inom detta segment är många fler bolag redan verksamma. Avgränsningen i rapporten medför att antalet små företag i segmenten Informations- och kommunikationsteknologi är fler, vilket också anges.

Life science är av stor betydelse för Sverige och rapporten adresserar frågorna hur svensk life science-industri har utvecklats och förutsättningarna för innovationsdriven tillväxt inom branschen. Läs mer och ladda ner den aktuella rapporten här.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik.

I Stockholmsregionen (inkl Uppsala och Södermanland) arbetade 50,6 % inom life science 2016, i Skåne cirka 15,5 %.

Text: Annika Åkervall  Bild: Tillväxtanalys